Frissítve:12:20:48 PM GMT

Ma csütörtök, András és Andor napja van.
Napkelte: 07:06 / Napnyugta: 15:44
Felhasználó bejelentkezése


2023. November 30.

Ön itt áll: Turizmus Látnivalók
Hiba
  • Hiba történt a hírcsatorna adatainak betöltésekor.

Látnivalók

  • PDF
Betűméret nagyítása

Római Katolikus templom

1783-ban Eszterházy Károly egri püspök közreműködésével épült Tiszaörs központjában, az egykori középkori templom helyén. Késő barokk stílusú, mely illeszkedik az akkori időszak építészeti irányzatához. Oltárképét Zirkler János egri festő készítette, 1786-ban. Templomunk búcsúünnepe július első vasárnapja, Sarlós Boldogasszony ünnepe.
 
A templom előtt három szobor látható: a kunhalmon álló templom előtt, jobb oldalon áll a Jézust megformázó, bal oldalon a Jézus anyját, Máriát megformázó szobor, középen, a domb előtt pedig a keresztre feszített Jézus alakját ábrázoló szobor látható.
 

Temető kápolna

1880-ban Kanizsay Károly apátplébános saját költségén építtette a falu déli oldalán található kunhalmon (a falu legmagasabb pontján) a falukép szempontjából meghatározó jelentőségű épületet.
Kanizsay Károly apát-plébános 1850-1886-ig volt a település lelkipásztora. 1879-ben levélben fordult az Egri Érsekhez, azzal a szándékkal, hogy Tiszaörs legmagasabb pontján, a temető közepén kápolnát szeretne építtetni saját költségén. Az érseki engedélyt megkapva még 1879-ben megkezdték a munkálatokat, melynek eredményeképpen 1880. július 2-án (a település búcsújának ünnepén) megáldásra került az új kápolna.
Kanizsay Károly plébánost 1886-ban bekövetkezett halálakor, a kápolna sírboltjában helyezték örök nyugalomra.
A kápolnához vezető út két oldalán 1886-ig családok bevonásával megépítették a 14 stációt is. A stációk gondozását vállaló családok többnyire a stáció közelébe temetkeztek. A 14. stáció előtt van eltemetve Törcsvári Tivadar plébános és édesanyja.

A 3 m magas Purgatóriumot ábrázoló oltárkép, a többi templomi berendezés nagy részével az évek viharaiban megsemmisült. A kápolna eredeti berendezéseként megmaradt a karzatra vezető öntöttvas csigalépcső és a Lázár feltámasztását ábrázoló mennyezet freskó.

A temetőt 1970- ben lezárták, s azóta már nem temetnek ide.
 
A 125 éves kápolnát SAPARD pályázati támogatásból, az Egri Főegyházmegye támogatásából és a falubeli lakosság adományaiból sikerült felújítani. Az épület új tetőszerkezetet kapott, teljes külső felújítást, és belső javítást hajtottunk végre, esőcsatornával lett ellátva az épület. Korábban a kápolnában nem volt villamos áram, melyet most be tudtunk vezetni, s ennek eredményeképpen esténként díszkivilágításban látható a kápolna. A stációk vakolata is javításra került, és új cseréppel lettek ellátva. A felújított stációk gondozását az egyházközség - a hagyományok szerint - családok, közösségek gondozására bízta.
 
A temetőben forgatták az Árvácska című film jelenetét. A kápolna és környéke rendkívül népszerű a filmforgatás világában.
A település lakosai a régi temetőben, a kápolna lábánál felállított kopjafánál tartanak október 23-án koszorúzással megemlékezéseket.
 

A kunhalmok

A kunhalom a Kárpát-medence alföldi területein található mesterségesen létrehozott jellegzetes földhalmok elnevezése, amelyek igen régről, többségükben a honfoglalás előtti időkből származnak. A kunhalom „olyan öt-tíz méter magas, húsz-ötven méter átmérőjű kúp, vagy félgömb alakú képződmény, amely legtöbbször víz mellett, de vízmentes helyen terült el, s nagy százalékban temetkezőhely, sírdomb, őr- vagy határhalom volt.”
Tiszaörs határában is találunk néhány tekintélyes kunhalmot. Tiszaigar felől, a 34-es út mellett balra van a Csárda-halom (90,5 m). Útszéli csárda állott valaha a lábánál. Szabályos alakú, homokhátra települt kurgán (94,1 m).
Kálvária-halom a régi temető halma (94,1 m). Csúcsos formájú halom a település délkeleti szélén, a 34-es műút szomszédságában, tetején kápolnával, illetve régi sírokkal.
A Fagyal-halom (90,2 m), a falu déli határában, közvetlenül a 34-es műút és a madarasi határ szögletében található. Határcsatorna, zsilip és nyárfasor húzódik a közelében, ezért nincs jó kilátás a halomról.
Tiszaörsről Nagyiván felé indulva, az elkanyarodó műút és a régi iványi-örsi út szegletében, a műúttól északra kb. 300 m-re van a Nagy-állás-halom (95,5 m). Amikor ezt a területet még csak legeltették és nem volt feltörve, itt igen jelentős jószágpihenő hely volt (állás). Nagy, lapos halom.
(A jegyzet eredeti forrása itt és itt található.)

Módosítás dátuma: 2011. január 14. péntek, 15:45

Egyenlő Bánásmód Hatóság