Frissítve:10:20:48 AM GMT

Ma kedd, Norbert és Cintia napja van.
Napkelte: 04:44 / Napnyugta: 20:25
Felhasználó bejelentkezése


2023. Június 6.

Ön itt áll: Önkormányzat Közzététel Felhívás Hulladékkezelésről
Hiba
  • Hiba történt a hírcsatorna adatainak betöltésekor.

Felhívás Hulladékkezelésről

  • PDF
Betűméret nagyítása
Tiszaörs Község Önkormányzata 2006. június 22-én elfogadta a települési hulladékkal kapcsolatos rendeletét.
A rendelet hatálya kiterjed Tiszaörs Község Önkormányzatának közigazgatási területén állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező ingatlantulajdonosokra.
Az ingatlan tulajdonosa, birtokosa vagy használója köteles az ingatlanán keletkező szilárd hulladékot gyűjteni, és a hulladékkezelőnek átadni, a továbbiakban a helyi szeméttelep használata megszűnik.
A közszolgáltatás az ingatlantulajdonosoknál keletkező háztartási szilárd hulladék kezelésére terjed ki.

Tilos a gyűjtőedénybe veszélyes hulladékot, folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet, építési törmeléket vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző személy vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét, valamint amely a begyűjtést végző jármű műszaki meghibásodását okozhatja.

A helyi közszolgáltatást a Remondis Tisza Kft. (Tiszafüred, Húszöles út 149.) végzi.

A Szolgáltató kötelezettségei:
A Szolgáltató köteles a szállítóeszközéhez rendszeresített, és a keletkezett hulladék mennyiségének megfelelő méretű és számú gyűjtőedényt az ingatlantulajdonos rendelkezésre bocsátani.
A Szolgáltató tulajdonát képező, az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátott és rendeltetésszerűen használt gyűjtőedények szükség szerinti javításáról, cseréjéről és esetleges pótlásáról az ingatlantulajdonos bejelentése alapján a Szolgáltató köteles gondoskodni. A nem rendeltetésszerű használat miatt szükségessé vált javítás díját illetve az edénycserét a használó köteles a Szolgáltatónak megfizetni.

A gyűjtőedények elhelyezése:
Az ingatlantulajdonos a Szolgáltató által biztosított gyűjtőedényeket az ingatlan területén belül köteles elhelyezni.
Az ingatlantulajdonos köteles a gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából közterületen, az út mellett elhelyezni, úgy hogy a közlekedést ne akadályozza.. A gyűjtőedényt legfeljebb a szállítási napon 06:00 órától lehet kihelyezni a közterületre és ezt követően a szállítás napján 20:00 óráig a közterületről el kell távolítani.
A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon ki.

A gyűjtőedények fertőtlenítése, használata:
Az edény használója köteles gondoskodni a gyűjtőedények tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról.

A lomtalanítás:
A Szolgáltató előre meghirdetett időpontban évente legalább 2 alkalommal lomtalanítás során - a hulladékbirtokos számára ingyenesen - begyűjti a háztartásban termelődött, de a gyűjtőedényben el nem helyezhető hulladékot.

A hulladékkezelési közszolgáltatási díj:
Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat a Szolgáltató részére számla ellenében, negyedévente, utólag köteles megfizetni.
Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti.
A hulladékgazdálkodásról szóló 2000 évi XLII. Törvény 26. § szerint a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás.

Hulladékkezelési közszolgáltatási díjak 2011. január 1-jétől.

Aki a helyi rendeletben meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget 30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.
Tiszaörs Község Önkormányzata

Módosítás dátuma: 2011. január 09. vasárnap, 13:44

Egyenlő Bánásmód Hatóság