Frissítve:10:20:48 AM GMT

Ma kedd, Norbert és Cintia napja van.
Napkelte: 04:44 / Napnyugta: 20:25
Felhasználó bejelentkezése


2023. Június 6.

Ön itt áll: Önkormányzat Közzététel Tiszaörs község településrendezési eszközei módosításának előzetes véleményeztetése
Hiba
  • Hiba történt a hírcsatorna adatainak betöltésekor.

Tiszaörs község településrendezési eszközei módosításának előzetes véleményeztetése

  • PDF
Betűméret nagyítása

Ügyiratszám: 2256/2012.
Tárgy: Tiszaörs község településrendezési eszközei módosításának előzetes véleményeztetése
 

HIRDETMÉNY

Tisztelt Lakosság, Helyi Szervezetek, Érdekképviseleti szervek!

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 9. § (2) bekezdésének a) pontja alapján értesítem a lakosságot, a helyi szervezeteket, érdek-képviseleti szerveket, hogy Tiszaörs község önkormányzata a településrendezési eszközeit módosítani kívánja, melyről a Képviselő-testület a 63/2012. (XI. 19.) önk. határozatával döntött. Módosul a településszerkezeti terv és annak leírása a jogszabályokban meghatározott alátámasztó szakági munkarészekkel, valamint a helyi építési szabályzat és szabályozási terv.

Konkrét módosítási cél:
A 0165/1, 0165/3, 0157/6 és 0157/7 hrsz.–ú. állattartó telep (Puszta-telep), 3402. jelű országos mellékút (Tiszaörs – Nagyiván), általános mezőgazdasági, szántó hasznosítású területek illetve mezőgazdasági célú öntözőcsatorna által határolt terület, amely általános mezőgazdasági (szántó) területből (Má -jelű) kerül átsorolásra különleges állattartó telep területfelhasználássá (Ká -jelű).

A településrendezési eszközök módosításának általános célja:
Tiszaörs Község Önkormányzat képviselő-testülete az elkészült és képviselő-testület által elfogadott hatályos településrendezési eszközök módosítását, a fent megjelölt fejlesztési igény településrendezési eszközökben történő szabályozására, területfelhasználási átsorolásaira kívánja elkészíteni.
 
A módosított településrendezési eszközök megvalósulásának várható hatásai (állattartó telep bővítése):
- meglévő állattartó telep korszerűsödik, működési feltételei javulnak
- telekhatárok rendezetlen helyzete tisztázásra kerül
- építésjogi helyzet rendezetté válik  
- munkahelymegtartó, munkahelyteremtő jelentőségű beruházás valósul meg,
- művelés alól kivett terület használata felértékelődik.  

A településrendezési eszközökkel kapcsolatban az érintettek javaslatokat, észrevételeket tehetnek, véleményt nyilváníthatnak.

Tisztelettel kérjük, hogy véleményeiket, javaslataikat, észrevételeiket legkésőbb 2012. december 14-éig szíveskedjenek írásban benyújtani a Polgármesteri Hivatal részére ügyfélfogadási időben (Tiszaörs, Rákóczi u. 7.)

Ügyfélfogadás ideje:
Hétfő:           7.30 – 12; 13 – 16 óráig
Kedd:           7.30 – 12 óráig
Szerda:        nincs ügyfélfogadás
Csütörtök:    7.30 – 12; 13 – 17 óráig
Péntek:         7.30 – 12 óráig

Segítő közreműködésüket ezúton is köszönöm.

Tiszaörs, 2012. november 27.

Tisztelettel:    
Bodonné Gyöngy Erika
polgármester

Módosítás dátuma: 2012. november 30. péntek, 14:43

Egyenlő Bánásmód Hatóság