Frissítve:10:20:48 AM GMT

Ma szerda, Róbert napja van.
Napkelte: 04:44 / Napnyugta: 20:26
Felhasználó bejelentkezése


2023. Június 7.

Ön itt áll: Önkormányzat Közzététel Falugyűlés 2011. február
Hiba
  • Hiba történt a hírcsatorna adatainak betöltésekor.

Falugyűlés 2011. február

  • PDF
Betűméret nagyítása

2011-ben először volt lehetősége Tiszaörs lakosságának, hogy tájékozódjon településünk sorsának alakulásáról és egyúttal véleményt alkosson az ügyek menetéről, javaslataival segítse a falu eseményeinek pozitív alakulását. Nagy megkönnyebbüléssel tapasztaltam, hogy sokan éltek a lehetőséggel, és bizonyították, nem közömbös számukra, mi is történik valójában szűkebb környezetünkben.


Az előadás tartalma:

Az egyik fő téma pénzügyi helyzetünk alakulása volt. 2010. október 7-én 40 millió Ft hiányt adott át távozó polgármesterünk. 2009. évi tartozás állt fenn az iskolai társulás felé, illetve 2010. évi júliusi számlák nem voltak kifizetve. 2010. december hónapban összesen 10 millió Ft támogatást sikerült nyernünk, mely összeg nagy segítség volt, de természetesen nem oldotta meg minden gondunkat. Jelenleg még októberi számlákkal vagyunk elmaradva, illetve közel 7 millió Ft tartozásunk áll fenn az iskolai társulás felé. A helyzet tehát - finoman szólva - nem rózsás.
 

A képviselő testület minden döntését a takarékosság jegyében hozta meg, az intézkedések hosszú távon fognak eredményt hozni. A kiadások ésszerűsítése és a bevételek növelése az önkormányzat, az intézmények és minden szervezet működésének alapfeladatává vált.

2011. évi költségvetés elfogadásra került, a főösszeg: 250 millió Ft. A bevétel és kiadás különbözete: 62 millió Ft.


Daru Kft: Olyan mértékű tartozás áll fenn (több mint 4 millió Ft), ami lehetetlenné teszi a pályázati lehetőségek kihasználását, hisz a pályázatok alapfeltétele, hogy a szóban forgó cégnek ne legyen köztartozása. A Kft felszámolásra kerül.


Művelődési ház bérleti díjait a képviselőtestület felülvizsgálta és aktualizálta, minek következtében díjemelésekre került sor. A Hitgyülekezet vasárnaponként ebben az épületben tartja istentiszteletét, a fizetett bérleti díj összege hozzájárult, hogy a művelődési intézmény változatlan helyen és időben nyújthassa szolgáltatásait a lakosság igényének mefelelően.


Szakiskola: A hatályos jogszabályok értelmében nem tarthatunk fenn olyan intézményt, mely nem kötelező feladat településünk számára. A szakiskola nem kötelező feladat, mivel középfokú intézménynek minősül, és ezeknek az intézményeknek a fenntartása a városok hatáskörébe tartozik. Abban az esetben, ha még is működtetjük a szakiskolát, településünk nem lesz jogosult plusz állami támogatásra (az annyit emlegetett „önhiki”-re), amit jelenlegi anyagi helyzetünkben nem engedhetünk meg magunknak. A szakiskola megszűnésének következménye, hogy négy pedagógus és két technikai dolgozó álláshely szintén megszűnik.
Természetes, hogy ilyen döntés meghozatala nagy feszültségeket generál a településen, de a falu vezetése rá van kényszerítve, hogy fennmaradásunk érdekében ilyen változásokat eredményező döntéseket hozzon. Nem kell azonban fölöslegesen nagyobb problémát és pánikot kelteni, mint amekkora valójában van.
Szeretném közölni, hogy az általános iskola nem fog bezárni, az alsó tagozat működni fog Tiszaörsön, és közös felelősségünk, hogy ez a továbbiakban is így legyen. A pedagógusok mindent megtesznek annak érdekében, hogy gyermekeink megfelelő oktatásban részesüljenek, illetve plusz lehetőség a tanulók számára, hogy angol, számítástechnika és rajz szakkör keretében többlettudásra tegyenek szert, és a művészetek területén kimagaslóan tehetséges gyermekek is lehetőséget kapjanak a fejlődésre.
A szülőknek felelős döntést kell hozniuk, minden körülmények között gyermekeik érdekeit előtérbe helyezve. Át kell gondolniuk, hogy 7-9 éves csemetéjüket korábban ébresztve, a mindenkori időjárási viszonyoknak kitéve idegen településre, idegen környezetbe és számukra teljesen ismeretlen pedagógusok kezére bízzák, vagy a tiszaörsi iskolába küldik, ahol napi kapcsolatban lehetnek a pedagógusokkal, ismerik gyermekük osztálytársait, annak szüleit és töredelmes utazás nélkül kezdheti meg a tanuló a munkát reggel nyolc órakor itthon.
Természetesen nem maradhat el az önkormányzat felelőssége sem, lehetőségeinkhez mérten támogatnunk, segítenünk kell a szülőket, pedagógusokat egyaránt és a testület nevében mondom, hogy ez így is lesz.
Szólni kell továbbá a Tiszaörsön élő emberek közösségének felelőségéről. Össze kell fognunk annak érdekében, hogy megmaradjon intézményünk, minden örsi ember érdeke, hogy ez így legyen. Az a település, amelyik veszni hagyja iskoláját, a saját leépülését írja alá. Az a falu, ahol bezárják az iskolát, eldobja magától a fejlődés lehetőségét és pár év múlva ki fog halni. Kizárólag rajtunk múlik, hogy ez ne így legyen! Kérem, döntsünk közösen, okosan, egymásért!


Tiszaörsi fürdő: A fürdő bérlőjével jó együttműködésre törekszik a testület, pillanatnyilag ez lehet a működés és a fejlődés záloga. Közös pályázati lehetőségek kihasználásával elősegíteni a zavartalan működést. Segíteni szeretnénk továbbá, hogy minél több tiszaörsi lakos vegye és vehesse igénybe a fürdő által biztosított szolgáltatásokat, ezért az önkormányzatnál előre meg lehet vásárolni a kedvezményes tiszaörsi jegyeket, illetve a szezon időszakában, heti egy alkalommal (reggel 9 órakor), az önkormányzati autóval kiszállítjuk a fürdőzni és gyógyulni kívánó helybeli embereket.


Közfoglalkoztatás: Önkormányzatunk - előző évekhez hasonlóan - bekapcsolódott a tevékenységbe, elsősorban négy órás foglalkoztatásra kaptunk lehetőséget. Ahhoz, hogy ellátást kapjanak az igénybe vevők, legalább harminc napot le kell valahol dolgozniuk. Az ellátás feltétele továbbá, hogy a saját környezetét megfelelően tartsa rendbe (a környezethez tartozik az udvar és a ház előtti közterület is).


Közüzemi díjak: A Remondis Tisza Kft valamint a Tisza-Víz Kft egyaránt térítési díjemelést hajtott végre. Az ivóvíz térítési díja legutóbb 2007-ben változott, természetes, hogy a  szolgáltató szükségét érezte a díjemelésnek, illetve elfogadható mértékű emelést hajtott végre. A Remondis Tisza nagyobb mértékű térítési díj emelésének oka, hogy a majdani rekultivációhoz pénzalapot kell képezni a cégnek.

Módosítás dátuma: 2011. március 11. péntek, 11:31

Egyenlő Bánásmód Hatóság