Morvai Márton

  • Nyomtatás
  • E-mail

Sokan ismerjük Móra: Kincskereső kisködmön című kisregényét. Gergőnek, a regény kis hősének az apja SZŰCS volt. A szűcsök műhelyeiben remekművek születtek, születnek. A régi és a mostani vásárokon a szűcsök sátra előtt mindig sok az érdeklődő, a nézelődő, de a vásárló is.
A szűcs szavunk bolgár-török eredetű. Jelentése: varrni. A ruházkodásra alkalmas szőrös bőr kikészítésével és feldolgozásával foglalkozó mesterséget jelöl. A szűcsmesterség „egész mesterség”, a nyersanyag kikészítésétől a kiszabásig, a megvarrásig minden egy műhelyben, egy mester keze alatt történik.
E ma már ritka mesterségnek Tiszaörsön is volt és van művelője: mondhatjuk, egy szűcsdinasztia született és dolgozott, dolgozik Örsön, a Morvai család több tagja.

Most őket mutatom be a MORZSÁK-ban.
 

MORVAI MÁRTON

Morvai Márton 1923. március 5-én született Tiszaörsön. Elemi iskoláit szülőfalujában végezte. Kunmadarason, Szűcs Bálintnál inaskodott, leste el a szakma minden fortélyát.
Fiatalon megnősült. Felesége Szakács Etelka volt. A szűcs szakmából szerzett jövedelemből tartotta el családját. Gyermekeik: Pista (1945.), Sanyi (1946.) Éva (1947.) és Gyula (1957).

Tiszaörsön az 1900-as évek elején és közepén sokan tartottak állatot, borjút, juhot. Több hentes-mészáros vágta ezeket az állatokat (Szalontai Gábor, Lengyel Mihály). A nyersbőröket Morvai Márton felvásárolta és feldolgozta azokat. Rengeteg és fáradságos munkával járt mindez!

A nyersbőrt egy napig tiszta vízben áztatta. Majd hideg vízben tisztára mosta. Újabb művelet vette kezdetét: a meleg vízben történő zsírtalanítás /a faggyútól megszabadítni a bőrt!/. A „húsolás” következett a bőrösoldalon. A csávázás már tovább tartott: sós-savas páclében, fából készült 800 literes kádban 3-4 napig tisztult a bőr. Időnként villanymotoros szerkezettel megmozgatták a páclében a bőröket (amíg ez nem létezett, komoly fizikai munkát jelentett a bőrök forgatása). Speciális bőrzsírral kezelték, majd kiterítették száradni. Ezzel a vizes művelet véget ért, s tiszta, fehér gyapjú került ki a szűcsmester kezéből.


Kezdetét vehette a következő munkafolyamat, a bőr száraz feldolgozása. Ennek lépései: a puhítás, vizes kefével a nedvesítés, kaszagéppel megnyújtás /a bőr törése/, meleg vasalógéppel a gyapjú „fésülése”, a visszamaradó faggyú benzines fűrészporral történő zsírtalanítása, a bőr oldalának „csiszolása”. A szűcs ezzel a száraz munkafolyamattal végzett.

Sokan vásárolták a tiszta, száraz bőrt lakásuk díszítésére. De a szűcsmunka leglátványosabb folyamata most kezdődött csak igazán, mert következett a feldolgozás! Ha az elkészítendő munkadarab igényelte, befestették a bőrt. A szűcsmester szabta, varrta az anyagot: a kezei közül sapka, kesztyű, mamusz, mellény, suba, bekecs és sok egyéb termék került ki.

A katonaság Morvai Mártont sem kerülte el. Sas-behívót kapott, Kassára. Híradósi kiképzésben részesült. Alakulatával menekültek az oroszok elől, amerikai fogságba került (Németországba). Hazaérkezése után itthon folytatta a szűcsmesterséget.

Morvai Márton maga értékesítette a termékeit. Vásárokra, piacokra járt, még Salgótarjánba is eljutott. Az emberek szerették, ma is szeretik a jó meleg holmikat. Egy-egy megvásárolt bőrből előállított darabot sokáig viselhették.
Morvai Mártonnak e sokrétű és időigényes munka végzése nem volt könnyű. Segédet fogadott az 1950-es évek kezdetétől (Bohácsi Istvánt). Az 1950-es évek kezdetén az akkori vezetők nem nézték jó szemmel a kisiparosok működését (azt szerették volna, hogy az iparosok szövetkezetbe tömörülve dolgozzanak). 1953-ig dolgozott a szakmában.

Tiszaörsön már akkor működött a tsz. Az öntözés feltételei a csatorna közelsége miatt adott volt, s tsz földterületén (a főúton Nagy József lakása mellett vezető földút folytatásában) kertészetet alakítottak ki. Morvai Márton, Tüdős Gyula, Sári Pál lettek a kertészek. Morvai Márton könyvből tanulta a kertészkedést. A megtermelt zöldségféléket Tiszaörsön értékesítették, de a többlet termékkel eljutottak a miskolci Búza téri piacra is.
A fürdő medencéit tápláló meleg vizet felhasználva tsz primőrtelepet létesített. Fóliasátorban, üvegházakban termelték a zöldségféléket, paprikát, paradicsomot. Korzin Gyula, ifj. Bakos Gábor is a kertészetbe került. A kertészek a tsz vezetőivel úgy egyeztek meg, hogy a termelésből és az értékesítésből származó bevétel valamennyi %-a lesz a munkabérük. Rengeteget dolgoztak. A tiszafüredi járás vezetői rendszeresen beszámoltatták, ellenőrizték a tsz-eket.
A különféle jelentések, kimutatásokból kiderült, hogy a tiszaörsi kertészek „túl sokat keresnek”. Feladatul adták, hogy ezen változtassanak! Morvai Márton ezt az intézkedést igazságtalannak érezte, ezért a Kossuth utcában megvásárolt lakása és műhelye telkén már 1971-ben nekilátott a házi primőrkertészet feltételeinek a megteremtéséhez. 1972-ben a tsz-ben felmondott és 1976-ig a saját kertészetében dolgozott a családtagok segítségével.


1975-ben kisipari működési engedélyt váltott ki, „újra kezdte” a szűcs szakma gyakorlását. 1984. március 4-én ment nyugdíjba.

Persze időközben történt Morvai Márton életében is egy és más! Mindig szókimondó, mások és saját igazáért kiálló ember volt. 1956. októberi események szele Tiszaörsre is elérkezett. Az emberekben felgyülemlett sok keserűség változásért kiáltott. Figyelték az eseményeket, de közben ki-ki végezte megszokott munkáját.
Morvai Mártont a tiszaörsiek a megalakult nemzetőrség vezetőjévé választották. 1956. október végén Morvai Márton családjával együtt lakodalomban volt, amikor egy teherautóval Kunmadarasról, a laktanyából fegyvereket szállítottak Tiszaörsre, s az akkori pékség raktárban pakolták le. Amikor ez Morvai Márton tudomására jutott, azonnal intézkedett, lezárta a raktárt, nehogy a fegyverek illetéktelen kezekbe kerüljenek. Másnap aztán a tanácsházára vitték a fegyvereket, s ott helyezték biztonságba. Morvai Mártonnak köszönhető, hogy Tiszaörsön a forradalmi események idején senkit semmilyen bántódás nem ért, sőt védelmébe vette az iskola akkori igazgatóját, akin vélt vagy valós sérelmeikért többen elégtételt akartak venni.
Valóban, Morvai Márton szájából időnként elhangoztak olyan mondatok, melyek sértették az 50-es évek tiszaörsi vezetőinek „önérzetét”. Morvai Mártont a forradalmi események után letartóztatták, több bűncselekmény elkövetésével vádolták meg, de végül is a megyei bíróság csak izgatás vádjával ítélte el. Büntetése 9 hónap és a bűnügyi költségek kifizetése.

Morvai Márton gyermekei szinte a műhelyben nőttek fel. Fiai mind ellesték a bőrfeldolgozás titkát. István élete és munkája is a bőrhöz kötődik. A szűcs mesterséget Sándor nevű fia (aki gyönyörűen tangóharmonikázott) Pesten tanulta ki, egy szőrmegyárban dolgozott, majd egy kisipari műhelybe került. 1980-tól önálló kisipari vállalkozó Budapesten. Gyula fia Tiszaörsön folytatja apja, majd saját műhelyében a szakmát. De róla külön fejezet szól majd!

Unokák:
7 unokája van. Éva lánya, Monori Éva, érettségi után a nagybátyjánál, Morvai Gyulánál, Tiszaörsön volt gyakorlaton, szűcs lett. Gyuszi két fia közül Gyula felsőfokú tanulmányai után és mellett 2 éve megszerezte a szőrme és bőrkikészítő oklevelet, Marci mással foglalkozik, de vérében benne lehetnek a „szakma” alapjai.

Morvai Márton 2000. február 6-án halt meg Tiszaörsön.

Tiszaörs, 2011. júniusában

Hajnal Imre

 

MORZSÁK

Powered by mod LCA

Hajnal Imre:

 
M O R Z S Á K

Tiszaörsi emberek, események, történetek

Belépés

MűKISZK Tiszaörs
5362 Tiszaörs, Kossuth út 3.
 
 

Aktuális Programok

No current events.