Jeles helytörténeti évfordulók - 2011.

  • Nyomtatás
  • E-mail

 

Az egykori Örsi Újság I. évf. 2. számától kezdve Tiszaörsi Krónika címmel Tiszaörs legújabbkori történetének ismertetésére vállalkoztam. Negyedévente, az 1970-es évek legfontosabb tiszaörsi eseményeinek megismertetését tűztem ki célomul. Az Örsi Újság megszűnésével tervemet nem tudtam tovább folytatni.
Ezért most Tiszaörs község honlapján, a Közművelődési Oldalon a MORZSÁK című gyűjteményemben szeretném új formában és módon, kibővített időszakot átfogva megismertetni az érdeklődőkkel Tiszaörsöt érintő kutatásaim eredményét.
Elképzelésem az, hogy minden év végén vagy kezdetén ismertetem az aktuális esztendő Jeles helytörténeti évfordulóit. Az idén ezt visszamenőlegesen teszem, de a 2012-es évfordulókat még ez év végén szeretném Önökhöz eljuttatni.

Bízom benne, hogy ismertetőim, mely korántsem törekszik teljességre, elnyerik az érdeklődésüket.

Tiszaörs, 2011. májusában

Hajnal Imre
 


JELES HELYTÖRTÉNETI ÉVFORDULÓK
2011-ben
T I S Z A Ö R S Ö N


460 éve, 1551-ben történt:

Az egri püspökség összeíratta Tiszaörs valamennyi jobbágy nevével és számával az ott lakók úrbéri kötelezettségeit.
A tiszaörsi jobbágyoknak a községben összehordott tizededeket, az összegyűjtött bárányokat Maklárra kellett szállítaniuk, illetve elhajtaniuk.
 

440 éve, 1571-ben történt:

A szolnoki török defter/az adóösszeírások felelőse/ összeírást végeztetett Örsön. Az összeírásban felsorolták a lakosok nevét, 28 lakott házról írnak, jelzik, hogy a falunak van temploma.
A falu bírója Ferenci Péter volt.


290 éve, 1721-ben történt:

Tiszaörsre 21 tiszacsegei és 3 kunmadarasi református jobbágycsaládot költöztettek.
 

230 éve, 1771-ben történt:

Mária Terézia intézkedése nyomán, az igazságosabb adóztatás érdekében a földeket minőség alapján osztályba sorolták.
Örsön harmadosztályúnak minősítették a földeket, ami az itt élőknek kedvező változásokat hozott, nagyobb földterülethez juthattak.
 

180 éve, 1831-ben történt:

Tiszaörs környékén cholera szedte áldozatait, több mint 200 személy halt meg ebben a betegségben. A cholera megjelenése előtt eddig sohasem tapasztalt aszály volt tavasztól. Tiszaörsön valamely csoda folytán egyetlen egy megbetegedés sem történt.
 

160 éve, 1851-ben történt:

Ezt a községképet olvashatjuk Fényes Elek: Magyarország geográfiai szótára (1851.) könyvében:
Tisza-Örs magyar falu…, utolsó postája Debrecen. 1350 katolikus és 10 zsidó lakja. Van parochiája és temploma. Határa fekete és termékeny. Szénája bőségesen terem. Láthatni itt némely sáncok maradványait, melyekben szántás alkalmával már pénzt is találtak 1335. évből származóan. (ezüst dénár)
 

120 éve, 1891-ben történt:

Tiszaörsön új iskolai építkezés történt 3375 Ft építkezési költséggel.
 

110 éve, 1901-ben történt:

1901. július 24-én kelt belügyminiszteri rendelet alapján Heves vármegye területén:
„…mindazon községek nevei, amelyek kötőjellel elválasztott több szóból állottak, ezután elválasztó jel nélkül egy szóba írandó.”
Ettől a naptól kezdve Tisza-Örs helységnév neve: TISZAÖRS.
 

100 éve, 1911-ben történt:

Tiszaörsön harangozólak épült 1500 korona költséggel. (Helyén most a Takarékszövetkezet épülete található.)

A kereskedelmi miniszter Fülöp Zoltán tiszafüredi főszolgabírónak és Borsos Fórizs tiszafüredi községi főjegyzőnek vasúti előmunkálati engedélyt adott ki:
„…a tiszafüredi vasútállomástól Kócspuszta, Tiszaigar, Tiszaörs, Nagyiván érintésével Kaba-Nádudvari h.é (helyiérdekű) vasút megépítése a Nádudvarig terjedő szakaszon.”
Az akkori helyi vezetések ezt a tervet nem támogatták. A térség így Tiszaörs is kimaradt a vasútépítési tervekből. Viszont az elkészült Tiszafüred-Karcag közötti szárnyvonal Örsöt elkerülte.
 

50 éve, 1961-ben történt:

Az akkori tanácsi vezetők és a tanácstagok egy új művelődési ház építését határozták el:
„…500 férőhelyes kultúrház építése öltözőkkel, olvasóteremmel, klubszobákkal, könyvtárral, normál 250 férőhelyes mozival a Liszt Ferenc úton a harangozó és kántorház kertjében úgy, hogy a létesítmény előtt parkolni is lehessen.!”
Sajnos az elképzelés megvalósítására 1987-ig várni kellett.
 


Felhasznált irodalom:
Heves Megyei Levéltár - Alispáni jelentések 1891., 1901., 1911.
Szolnok Megyei Levéltár - Tiszaörs Község VB. jegyzőkönyvek 1961.
Kőszegi János: Tiszaörsöt érintő oklevelekből és összeírásokból (2004.)
Kőszegi János: Tiszaörs krónikájából (2004.)

 

Tiszaörs, 2011. május havában

Készítette:
Hajnal Imre

 

MORZSÁK

Powered by mod LCA

Hajnal Imre:

 
M O R Z S Á K

Tiszaörsi emberek, események, történetek

Belépés

MűKISZK Tiszaörs
5362 Tiszaörs, Kossuth út 3.
 
 

Aktuális Programok

No current events.