Beköszöntő

  • Nyomtatás
  • E-mail
 
Tiszaörsről az első írásos emlékek 1292-ben keletkezhettek. A település fennállásának 700. évfordulójára elkészült egy tanulmánykötet, mely a község történetének és életének lényeges korszakait dolgozta fel. A tanulmányok Tiszaörs múltjából kötetet Szabó István szerkesztette.
A kötet szerzői felhasználták Balogh Lajos egykori tsz-elnök Tiszaörsről készült kéziratát is. Az alapos és tudományos gyűjtőmunka meghozta sikerét. Egy vastag tanulmánykötet anyaga került nyomdába. Örs történetírásának sok helyi segítője is lett. Az oktatási és közművelődési egységek dolgozói a szakirányuknak és érdeklődésüknek megfelelően kapcsolódtak be az adatok szolgáltatásába, de sok tiszaörsi lakos adta át ismeretét a muzeológusoknak. Baranyai Gézáné tiszaörsi helytörténész a "Szegény emberek élete a századfordulón" címmel írt tanulmányt.
 
E cikk szerkesztője Losonczy Miklós művészettörténésszel és Bakos Zsóka festőművésszel a Tiszaörsön született festőművész, BALKAY PÁL életútját kutattuk, s Hatta József segítségével végigjártuk mindazokat a helyeket, ahol Balkay oltárképei fellelhetők. Az egri múzeumban megtaláltuk a Balkay által festett portrékat és Csendéletet. Ezeket lefotóztuk, ami a tanulmánykötet részét is képezi.
 
Ágfay Antal tiszaörsi plébános a TISZAÖRS EGYHÁZÁNAK TÖRTÉNETÉT írta meg.
Dr. Seregély István egri érsek előszavával készült kötet 1990-ben került az olvasók kezébe.
 
A tiszaörsi oktatás 250.évfordulójára 250 éves a tiszaörsi oktatás címmel Kerekné Zám Edina, Horváth Pál és Czövek László és Losonczy írásaival a koordinálásommal és az általam írt Előszóval jelent meg egy kötet.
 
Az utóbbi években sok tiszaörsi szakember felsőfokú tanulmányának zárásaként Tiszaörs életének valamelyik fontos területét választotta szakdolgozati témájának. Ezek megismerése és kivonatos ismertetése, tanulságainak megfontolása is hozzájárulhat településünk fejlődéséhez.
 
Az ÖRSI ÚJSÁGBAN /Tiszaörsi Krónika/ és Tiszaörs honlapján /www.tiszaors.hu/ folyamatosan visszatekintünk településünk régi és közelmúlti eseményeire, a honlapon a napi eseményekről is fotókat helyezünk el.
 
Tiszaörs életében nagyon sok olyan lakos élt és él, aki érdemes a közmegbecsülésre. Több százan lehetnek, akik itt a falunkban nemzedékeket tanítottak a betűvetésre. Mások nemzedékeken keresztül gyógyítottak állatokat, embereket. A helyi amatőr művészek, festők, fafaragók, szobrászok, népi zenészek munkájában is nagyon sokan gyönyörködtek. De mennyi jó szakembert adott ez a falu, akik vagy saját falujukban,vagy szerte a hazánkban, a nagy világban öregbítették Tiszaörs hírnevét. Van, akiknek még az emlékezet őrzi a nevét. Mindenkit persze én sem ismerhetek,de hogy sokan voltak és vannak, az biztos.
Tiszaörs szülöttei ők, akik neve, cselekedete megmaradt az emberek emlékezetében. De sok feledésbe is merülhet, ha ezeket nem gyűjtjük össze, s nem tárjuk a jövő nemzedéke elé. Azt gondolom, hogy Tiszaörs nagy embereinek emléket kell állítani.
 
Tiszaörs már megtette a kezdeti lépéseket.
Balkay Pálról Oktatásfejlesztő Alapítványt nevezett el, a helyi iskola felvette a Balkay Pál nevet. Örsi Imre nevét szintén egy alapítvány viseli, Örs vezérről egy utcát neveztek el.
 
De a fenti neveken kívül sokan vannak olyanok, akiket valamennyien tisztelünk, akik sokat tettek értünk és lakóhelyünkért. Tiszaörs Önkormányzata helyi kitüntetések és elismerések adományozásáról szóló rendeletével már a kezdeti lépéseket megtette. Negyedik éve, minden ősszel átadják a kitüntető címeket. Nem sokba kerül egy emléktábla, melyet egy épület falán, vagy egy terem bejárati ajtaján helyezünk el. De ezeket látva sok-sok ember embert győzhetünk meg arról, hogy érdemes volt a közösségért cselekedni.
Mert micsoda büszkeséggel tekint majd-e táblára,esetleges utcanévre az az unoka, dédunoka, akinek az őseit emléktáblával örökítették meg!
 
Kiváló emberek itt, Tiszaörsön is voltak, vannak és lesznek.
Önbecsülésünknek tesz jót, ha büszkék lehetünk rájuk. Ne feledkezzünk el róluk!
 
Hajnal Imre
 

MORZSÁK

Powered by mod LCA

Hajnal Imre:

 
M O R Z S Á K

Tiszaörsi emberek, események, történetek

Belépés

MűKISZK Tiszaörs
5362 Tiszaörs, Kossuth út 3.
 
 

Aktuális Programok

No current events.