Tiszaörsi Évfordulók 2018

  • Nyomtatás
  • E-mail

2018-ban ezekre a Tiszaörsön történt fontosabb eseményekre emlékezhetünk

 

-         315 éve, 1703-ban Tiszaörsöt, mint lakatlan pusztát említik az egykori dokumentumok, egy későbbi, 1723-as oklevélben újjátelepülést említenek, 16 jobbágytelek után 91 forint 20 dénár adót vetettek ki / Kőszegi János/.

 

-         235 éve, 1783. október 15-én, a két évvel korábban megkezdett tiszaörsi katolikus templom építésének egyik állomásaként, a toronyra felkerült a 11 láb hosszú /3 m 30 cm/ szent Kereszt, majd rá egy évre bevakolták a templom belsejét, elkezdték a belső berendezés elhelyezését. /Ágfay Antal: Tiszaörs egyházának története./

 

 

-         290 éve, 1728-ban egy Tiszaörsön végzett összeírás szerint 7 vályogházat, 31 veremlakást találtak. Örsön 40 jobbágyháztartást vettek lajstromba./ Kőszegi János: Tiszaörs krónikája/

 

-         190 éve, 1828-ban a tiszaörsi iskolának 147 tanulója volt. A faluban 228 10-12 éves korú tanuló élet, de szociális helyzetük miatt /ruházat és lábbeli hiány/, nem tudtak az iskolai oktatásban részt venni. /Ágfay Antal: A Tiszaörsi egyház története/

 

-         175 éve, 1843-ban a Kassai káptalan új iskolát építtetett Tiszaörsön, a régen éltek emlékei szerint a jelenlegi művelődési ház területére. A 2 szobás épület egyik szobája tanítói lakásként szolgált. /Ágfay A. A Tiszaörsi egyház története/

 

-         115 éve, 1903-ban, a mostani orvosi rendelő helyén 400 korona költséggel tűzoltó-szertár épült. /Heves Megyei Levéltár, Alispáni iratok/

 

-         100 éve, 1918 őszén, Mindenszentek másnapján Tiszaszőlősről Örsre lázítók érkeztek. Másnap 250-en, vegyesen, férfiak és nők csatlakoztak hozzájuk, fosztogatni kezdtek. Néhány nap alatt a hatóságok az Egerből érkező fegyveres erők segítségével megfékezték a lázadókat. / Szolnok Megyei Levéltár - Soós Imre Tiszaörs 1876-1949, Községtörténeti összefoglaló/

 

 

-         1928-ban Tiszaörs vezető tisztségviselői a következő személyek voltak: községi jegyző: Óváry Endre, bíró: Mihalcsik István, törvénybíró: Csörgő István, pénztárnok: Jobbágy Lukács, közgyám: Bendő Béla, tanácsnokok: Kovács Béla, Smigura Géza, Lengyel Bálint, N. Bakos András, Takács Flórián, Zám Flórián. Plébános: Mikula Mátyás, káplán: Csákány Rudolf, csendőrparancsnok: Lévay Gábor, körorvos Dr. Steiner Sándor. /Kőszegi János Tiszaörs krónikájából/.

 

-         1928-ban, 90 éve megkezdődött a Tiszaörs- Nagyiváni közötti makadámút kiépítése. Az út kivitelezése különböző okok miatt több évig tartott. /Heves Megyei Levéltár, alispáni iratok/

 

-         85 éve, 1933. szeptember 15-én a tiszaörsi községháza kertjében Ambrus Alajos jegyző 5.60 m-es magán kutat fúratott, hogy az ott lakók hordás nélkül tudjanak maguknak ivóvizet biztosítani. /Kőszegi János: Tiszaörsi krónikája/

 

 

-         80 éve, 1938. február 28-án, az Eger c. napilapban a Tiszaörsi Elöljáróság községi bírója, Müller Géza Versenytárgyalási hirdetést jelentetett meg a Tiszaörsi Hévízfürdő telepén megépítendő szabadtéri fürdőmedence építési munkálataira.

 

-         80 éve, az Eger c. napilap 1938. március 20-i számában olvashattunk arról, hogy Heves vármegye területén megkezdődtek a 20 km-es főcsatorna és 5 mellékcsatorna építési munkálatai, mely 20 ezer holdat lát majd el öntöző vízzel. A vonalvezetés érinti Tiszaörsöt is.

 

-         80 éve, 1938. április 20-án közölte az Eger c. napilap Tiszaörs község elöljáróságának a hirdetését: A település fürdőüzemének területén lévő penzió és étterem vezetésére május elsejétől vállalkozót keres. A leendő vezető javadalmazása: a kimért italok árának 6 % - a, szódavíz haszon, és egy szobás lakás. / Megjegyzés: a sok pályázó közül özv. Balassa Lászlóné nyerte el a létesítmény vezetését./

 

-         80 éve, 1938. május 28-án avatták fel a tiszafüredi sportpályát / ma is a Szőllősi úton található/. Az átadó ünnepségre meghívták a tiszafüredi járás leventerajait is, köztük a tiszaörsieket is. Az eseményen a leventerajok kispuska céllövőversenyen mérték össze tudásukat, ahol a tiszaörsi raj előkelő helyezést ért el.   /Eger c. napilap, 1938.05.30./

 

-         80 éve, az Eger c. napilap 1938. június 11-i száma a másnapi papszentelésről ad híradást. Megtudhattuk, hogy a jún. 12-én, vasárnap 7 órakor, az egri főszékesegyházban 15 papot szentel fel az érsekfőpásztor, köztük a tiszaörsi illetőségű Lendvay Lászlót. / Lendvay Lászlót 1944 őszén az orosz katonák agyonlőtték.

 

-         80 éve, 1938. aug. 14-én, Heves vármegye alispánja szociális titkárrá nevezte ki Tiszaörs község területére Jobbágy Lajost, akinek feladatául határozta meg, hogy a községi jegyző irányításával a faluban élők szociális helyzetét mérje fel és a bajokat enyhítse. Munkájáért havi díjazása 80 pengő. /Eger c. napilap 1938. aug. 14./

 

 

-         Kétévi fegyházra ítélték a 27 ezer pengő elsikkasztása miatt, a tiszaörsi postamestert, Zsiga Hildát. Társa, Szabó Vince postakiadó 17 hónapi börtönbüntetést kapott. / Eger. c. napilap 1938. szept. 24./

 

-         1953-ban az iskola területén egy tanterem és egy szertár megépítésére és átadására került sor / JNKSZ Megyei Levéltár, tanácsülési jegyzőkönyvek/

 

-         45 éve, 1973 őszén nevezték ki a klubkönyvtár vezetőjének Csurgó Erzsébetet / házassága után Szakácsné Csurgó Erzsébet/, az általános iskola igazgatójának Horváth Pál tanárt. Az 1973 őszén megtartott tanácsülésen kezdeményezték a nyugdíjas klub megalapítását, melynek tényleges működési kezdete átnyúlt 1974 évre. A kezdeményezők: Gulyás Károly és Müller István voltak./JNKSZ Megyei Levéltár tanácsülés jegyzőkönyvéből, 1973/

 

 

-         Az egykori igazgató lakás kertjében iskolai sportpályát alakítottak ki, a szülők kérésére beindult a tanulószobai foglalkoztatás. / saját feljegyzéseim/

 

-         40 éve, 1978 decemberében adták át Tiszaörsön, a tanácsszékház földszintjén megépített ABC áruházat, a tanácsháza dolgozói a korszerűen berendezett épületben kezdték meg munkájukat. Az épületegyüttes évek óta üresen áll. /saját feljegyzéseim/

 

-         1978-ban 3 csoportossá alakították a tiszaörsi óvoda épületét, a tanács egy NYSA típusú mikrobuszt vásárolt, valamint a fejlesztési alap terhére tűzoltókocsit kapott a falu. / JNKSZ Megyei Levéltár, tanácsülési jegyzőkönyvek/

 

 

-         35 éve, 1983 őszén ünnepelte fennállásának 100. évfordulóját a Tiszaörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület. A tűzoltó szertár falára emléktáblát helyeztek, a sportpályán pedig járási tűzoltó-bemutatót és versenyt rendeztek. Morvainé Papp Eszter vezetésével megalakult a Tiszaörsi Asszonykórus, mely azóta Dalkörként működik Jobbágy Sándorné karnagy irányításával. A községben, ebben az évben beindult a hangszeres zenei oktatás./ JNKSZ Megyei Levéltár, tanácsülési jegyzőkönyvekből/

 

-         A Tiszaörsi NKKT 1983. december 9-i ülésén döntöttek a Tiszaörsi Körzeti Iskola átszervezéséről, az Általános Művelődési Központok alapításáról.

 

-         30 éve, 1988. november 4-én ünnepélyes keretek között átadták az iskola udvarán megépült tornatermet. /JNKSZ Megyei Levéltár, Tiszaörs tanácsülési jegyzőkönyvei/

 

-         Posta Járműtelep Szakszervezeti Bizottsága tiszaörsi származású vezetője segítségével, a tiszaörsi iskola zongorákat, szerszámokat, sportfelszereléseket kapott ajándékba. /saját feljegyzéseimből/

 

 

 

-         25 éve, 1993-ban állítottak először Tiszaörsön Falufenyőt a polgármesteri hivatal előtti téren. Ezt a rendezvényt kibővített tartalommal áthelyezték a Templom térre. / saját feljegyzéseimből/

 

-         1993-ban sikeresen megtörtént a vágóhíd üzembe helyezése, a vágások azóta is folyamatosak annak ellenére, hogy a létesítmény tulajdonjogában többszöri változás következett be. /Képviselőtestületi jegyzőkönyvből/.

 

-         1993 őszén beindult a szakiskola működése, megalakult az önálló tiszaörsi zeneiskola, az ÁMSZK intézményeinek anyagi segítése céljából Oktatás- és művelődésfejlesztési alapítványt hoztak létre. /saját feljegyzéseimből/

 

-         1993 júniusában adták át Tiszaörs történetének első díszpolgári címét. Az Amerikai Egyesült Államokban élő, Tiszaörsről elszármazott Kovács Béla professzor érdemelte ki ezt a rangos elismerést, akinek pénzbeli anyagi támogatásával, az iskola kifogástalan szorgalmú és magatartású tanulónak jutalmazását tudtuk biztosítani. / JNKSZ Megyei Levéltár, tiszaörsi hivatali jegyzőkönyvek/

 

 

 

 

 

Tiszaörs, 2017. decemberében

 

Tiszaörs valamennyi lakójának és a községünkből elszármazottaknak és kedves családjuknak KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET, BÉKÉS, BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNOK!

 

Tiszaörs karácsonyfája 2017-ben a Templomtéren /önk. fotója/

 Tiszaörs karácsonyfája 2017

   

Hajnal Imre

Tiszaörsiek Baráti Társasága

 

MORZSÁK

Powered by mod LCA

Hajnal Imre:

 
M O R Z S Á K

Tiszaörsi emberek, események, történetek

Belépés

MűKISZK Tiszaörs
5362 Tiszaörs, Kossuth út 3.
 
 

Aktuális Programok

No current events.