A Szalay házaspár

  • Nyomtatás
  • E-mail

A Szalay házaspár

Szalay József és felesége az 1953/54. tanév kezdetén érkeztek Tiszaörsre, mint gyakorló pedagógusok. A községben eltöltött 13 év alatt olyan kiemelkedő munkát végeztek a településen, hogy az utókor máig emlékezetben tartja az itteni tevékenységüket.

A Tiszaörs egykori tanítói című sorozatomban most őket mutatom be:

 

Szalay József biológia - testnevelés - kémia szakos tanár 1931. március 15-én született Mezőzomboron. Elemi iskola 4 osztálya után polgári iskolában járt Budapesten. 1 évig dolgozott a Pénz Szekrénygyárban, majd a Budapesti Pedagógiai Főiskolán szerzett tanári oklevelet 1954-ben. Gyakorló tanári idejét Tiszaörsön töltötte. (1953) Itt ismerkedett meg leendő feleségével, Sallai Erzsébet tanítónővel, aki szintén gyakorló tanítói idejét töltötte Tiszaörsön. /1/

Szalay Józsefné - Sallai Erzsébet 1934. október 9-én született Hajdúnánáson. /1/ Elemi iskolába is ott járt, ahol felfedezték, hogy különös tehetséggel áldotta meg az ég. Negyedik osztályos kora óta táncolt, verselt, tornászott. 16 éves korában felvették az Állami Népi Együttesbe.
A 8. osztály elvégzése után helyben, Hajdúnánáson járt 2 évig pedagógiai gimnáziumban. Ekkor került fel Pestre. Mivel a fővárosi élet nem tetszett neki, visszakerült társaihoz, iskolájukat áthelyezték Hajdúböszörménybe, az újonnan alapított Tanítóképzőbe. 1954-ben szerzett tanítói oklevelet. /9/
Neki is, mint leendő férjének, az államvizsga előtt gyakorlati időt kellett letölteni, ezért az 1953/54. tanévben mind a ketten Tiszaörsön tanítottak. Lakást nem kaptak, albérletben éltek, melyet különféle okok miatt többször kellett változtatni. 10-nél is több albérletben éltek. /9/
A két fiatalt nemcsak a munkakapcsolat kötötte össze, hanem egymás iránt szerelmi szálak is szövődtek, mely egyre erősödött, s úgy döntöttek, hogy házasságot kötnek. Különös házasság volt az övéké: 1954. november 18-án, a maguk egyszerűségében, munka után, délután az iskola nevelői szobájában, a pedagógustársak jelenlétében menyasszonyi ruha és fátyol nélkül mondták ki a boldogító igent az anyakönyvvezető előtt. Nem volt nagy ünneplés, lakodalom, Horváth Béláné, Pötyi néni, az iskola igazgatóhelyettese szervezésében zsíros kenyér, forralt bor került az asztalra, annak elfogyasztása után az ifjú párt kikísérték a buszmegállóhoz, s egy hétre hazautaztak a szüleikhez. /6/
Következtek a szorgos hétköznapok. Mind a ketten szakjuknak megfelelő munkát végeztek az iskolában, de sokkal többet vállaltak, mint ami a munkakörükbe tartozott. Ők vitték a falusport és kulturális életét.
Szalay József a Községi Sportkör vezetésében vállalt munkát. A mostani helyére került sportpályán vezetésével öltöző, szertár épült. /3/
Tanácstag, majd tanács - elnökhelyettes lett. Az iskolásokat minden tanévben tornaünnepélyre készítette fel.
A fiatal feleség az iskolás lányokat tornaversenyekre vitte, a község fiatal lányait is felkészítette a járási, a megyei és országos versenyekre. Olyan sikerrel, hogy járási, megyei és országos versenyeken is kiemelkedően teljesítettek.

 

A kézilabda és focicsapatok is jól szerepeltek a vezetésükkel a különféle versenyeken. Erzsike tanár néni tánccsoportot alakított, a táncegyüttese fellépését a község lakói várták, s hatalmas tapssal jutalmazták. /4/

De ők maguk is sportoltak.


1957. decemberétől Szalay Józsefné eddigi munkája mellett kultúrotthon igazgató lesz, „Szabad Föld” estéket, ezüstkalászos tanfolyamokat szervez, újjáalakítja a színjátszó csoportot. /3/
Közben szolgálati lakást kaptak, Szalai József Horváth Béláné, Pötyi néni nyugdíjazása után igazgató-helyettesi megbízatást kapott.
Két gyermekük született, Erzsébet és Zoltán Zsolt. 4 unokájuk van. Erzsébet több szakmát is szerzett, most egy boltban dolgozik, édesanyjával lakik. Zoltán egy magánvállalkozónál dolgozik irányítóként, több szakmából szerzett oklevelet.
1966. augusztusától Abádszalókra helyezték át a Szalay házaspárt, ahol a férj igazgatói megbízást kapott, s egészen nyugdíjazásáig ellátta ezt a felelős beosztást. Abádszalókon is bekapcsolódtak a közéletbe, s a tiszaörsihez hasonló intenzitással, önzetlenül dolgoztak, holott az iskola vezetése, a 14 telephelyen történő intézményirányítás hatalmas szervezőmunkát igényelt.
Erzsike tanár néni a nyugdíjba vonulás után még 7 évig dolgozott, Tiszaderzsen vállalt pedagógusi munkát, Derzsen a még addig soha meg nem tartott tornaünnepélyt szervezett, gyermek és cigány táncegyüttest hozott létre, készítette fel őket a bemutatókra.
Férje, Szalay József 2008-ban halt meg. Erzsike néni mostanság sem tétlenkedik: ellátja a családot, olvas, verseket ír, önéletrajzát írja és családfa kutatást végez. /6/

A pedagógus példa.
A jó pedagógus akkor örül legjobban, ha volt tanítványai az életben sikeresek, de a boldogsága akkor a legnagyobb, ha volt diákja tanító, tanár lesz, s továbbviszi a tőle tanult emberséget, gyermekszeretetet…

Egyik volt tiszaörsi tanítványa - Török Tünde tanítónő visszaemlékezésével zárom a Szalay házaspár életútjának a bemutatását. Erzsike néniről, Erzsike nénihez szól:
„...az, hogy az ember valakivé lesz, valamilyen foglalkozást választ nagyban befolyásolja, hogy gyerekember léte során kikkel hozza össze jó sorsa ... én hálás vagyok, hogy Erzsike néni tanítványa lehettem… és hogy mivel köszönhettem meg leginkább... talán, hogy folytattam az általa gyakoroltat: tanító lettem... családi legendáriumunk úgy őrzi, hogy első osztályos kis prücsökként, ha csak szerét ejthettem, hozzáértem... ahogy sétált a padok között, a köpenyének érintése, kezének megsimítása bizony máig emlékezetes, nagyon jóleső érzés volt ... az pedig, hogy mindezen kívül sok kedves emlék is fűz az én drága elsős tanító nénimhez (úgymint egy, épp a napokban hozzám került, édesanyámat gyereklánykaként ábrázoló tornász fotó, vagy a színjátszókörös fényképek, történetek), mind-mind csak még becsesebbé teszi számomra, a kincset, hogy ismerhetem... kívánok ezúton is minden jót és szépet erőben, egészségben az én egykori TANÍTÓ NÉNIMNEK:)” /5/

Fiuk, Szalay Zoltán írta:
„Nekik mindig is Tiszaörs jelentette a szép éveket. Mindig visszavágytak (anyu is mai napig). Imádtak ott dolgozni és élni. Sokat meséltek az ottani igazi falusi közösségről. Imádták Tiszaörsöt! Még nekem is vannak emlékképeim az ovis korról és a házról ahol éltünk. Többször vittem el oda őket autóval, hogy legalább kívülről láthassák. Akkor gondolhatod mennyi minden fűzte őket Tiszaörshöz! A szívük mindig örsi maradt! Na és a kis fürdő, ott is sokat voltunk együtt, volt, hogy csak este átugrottunk egy órára és akkor is a beszélgetések során ömlöttek belőlük az emlékek.” /4/
 

Felhasznált irodalom:
1.    A tiszaörsi iskola törzskönyve 1953-66.
2.    Tiszaörsi iskola munkatervei, beszámolói 1953 -66.
3.    Tiszaörs Községi Tanács VB és Tanácsüléseinek jegyzőkönyvei 1953-1966.
4.    Szalay Zoltán emlékei, visszaemlékezései
5.    Török Tünde, egykori tanítvány visszaemlékezése
6.    Szalay Józsefné írásos visszaemlékezései /birtokomban/
7.    Szalay Józsefné fotói a családi fotóalbumból
8.    Saját fotógyűjteményem


 

Tiszaörs, 2011. november közepén

Hajnal Imre

 

MORZSÁK

Powered by mod LCA

Hajnal Imre:

 
M O R Z S Á K

Tiszaörsi emberek, események, történetek

Belépés

MűKISZK Tiszaörs
5362 Tiszaörs, Kossuth út 3.
 
 

Aktuális Programok

No current events.