Czövek László egykori tiszaörsi tanár

  • Nyomtatás
  • E-mail

Czövek László egykori tiszaörsi tanár

Czövek László és felesége 1955-62. tanévek közötti időben tanítottak Tiszaörsön. Az itt eltöltött hét év kevésnek tűnhet, de Czövek tanár úr olyan nagy tekintélyt vívott ki gyermekszeretetével Tiszaörsön, hogy az iskola diákjai osztálytalálkozójukra mindig meghívták, s amíg tudott, el is fogadta a meghívást, s eljött Tiszaörsre egykori diákjaihoz.
De gyakran átutazott Tiszaörsön (nyugdíjasként), s a félnyolcas (Szolnokról Egerbe közlekedő) buszra Tiszaörsön felszállók között figyelte egykori tanítványait, s ha éppen az útitársak között felismert valakit, elbeszélgetett velük a 20-25 perc alatt, míg a busz Füredre nem ért.

Czövek László 1932. január 5-én született Tiszafüreden. Édesapja Tiszafüreden tanítóskodott. Elemi iskolában Füredre járt, majd 1 év nyilvános gimnáziumi osztály következett Karcagon. De közbeszólt a háború: édesapja a frontra ment, a további tanulás nehézkessé vált. Magántanuló lett, édesanyja polgári iskolai tanárokat fogadott, hogy a latint, a németet és a matematikát könnyebben tudja megtanulni. 1948-ban édesapja hazatért a fogságból és akkor Mezőúrra került, ahol sikeresen leérettségizett. /4/

Az Egri Pedagógiai Főiskolán 1955-ben szerzett történelem-földrajz tanári diplomát. /1/ A honvédségtől történt leszerelése után Tiszaörsre 1955. szeptember 1-jén helyezték tanári beosztásba. /1/
Tiszaörsöt ismerte, hiszen gyakran kerékpározott át a falun, nyaranta, úton a tiszaörsi fürdőbe. Az iskolával szemben váltott albérletet, Lengyel Ignácz utcai tiszta szobájába költözött be. (A házban most a MÁRVÁNY ABC található.) Lakótársa is azonnal lett, Baranyai Géza tanító is akkor érkezett a tiszaörsi iskolába. A két pedagógus úgy egyezett a háziakkal, hogy teljes ellátást, fűtést, világítást, étkezést is kérnek. 1100 Ft-os fizetésükből mindezért havonta 330 Ft-t fizettek.

Czövek László úttörő-csapatvezető lett. 14 tagú tantestületbe került, 3-400 közötti gyereklétszám járt akkor az iskolába. /2/


Tanteremhiány, szombat estig tartó váltott tanítás is nehezítette a tanárok munkáját. A tanítás színvonala mégis jó volt, a fiatal tantestület jó munkát végzett. /2/ Nagyon jó munkakapcsolat alakult ki a tanítók, tanárok és a gyermekek között. A tanítványai szerettek és akartak tanulni, fegyelmükkel, munkafegyelmükkel segítették a pedagógusok munkáját.
Az iskola első táborait ő szervezte, ahol a táborozó tanulók nagyon jól érezték magukat. A szülőknek nagyon tetszett a fiatal Czövek tanár úr szorgalma, gyermekszeretete, a gyermekek tábori élményeiket nem győzték elmesélni a szülőknek, a rokonoknak.


Szakmai munkájának elismeréseként a fiatal pedagógust megválasztják a Történelemtanárok Tiszafüredi Munkaközösség vezetőjének. /2/

Megnősült, családot alapított. Felesége tanítónői diplomát szerzett Győrben. Két fiuk született, mind a ketten vállalkozók. 2 unokájuk van. /4/
Az egykori Vöröshadsereg útra (ma Örs vezér út) albérleti lakást kapott egyik ismerős családtól, nem kellett lakbért fizetni, csupán a lakást kellett karbantartani, az udvart, a kertet gondozni. Ez nagy segítség volt a közös életet kezdő fiatal házaspárnak.
Tiszaörsön az 1950-es évek közepén és végén nem tudtak biztosítani a községbe érkező pedagógusoknak lakást, ezért a fiatal szakemberek gyorsan továbbálltak, olyan helyekre mentek tanítani, ahol szolgálati lakást kaptak. /4/ Czövek tanár úrnak a község akkori vezetői megígérték, hogy segítik a letelepedését, kedvezményes telket adnak, ahová családi házat építhet. Sajnos csak ígéret maradt, de tett nem követte, a tanácsi vezetők halogatták a döntést, pedig Czövek László kiváló pedagógiai munkája mellett nagyon jól vezette az úttörőcsapatot, több éven keresztül kultúrotthon igazgatói munkakört is betöltött, így a község felnőtt lakosságának művelődésének is szervezője lett. Kultúrotthon igazgatósága alatt érkezett először Tiszaörs életében igazi színház, színdarabokat tanultak be és adtak elő a község fiataljaival, tánccsoport működött, felújították a művelődési házat. /2/
A tiszafüredi járás vezetői tehetségét, vezetői rátermettségét és szervezési képességét látva kiszemelték az egyik járási iskola igazgatójának, de ő Tiszafüred egyik iskolájába adta be áthelyezési kérelmét.
1962-ben Czövek tanár úr élete más irányt vett. /4/ Pályáját a honvédségnél folytatta, egészen nyugdíjazásáig. Pedagógus mivoltát mindvégig megtartotta, alezredesként, mint főiskolai tanár ment nyugdíjba.
Felesége meghalt. Jelenleg Szolnokon él, mozgását betegség nehezíti. Otthonában főzőcskézik, újságot olvas, tévét néz. Nagyon örült megkeresésünknek, szívesen mesélt tiszaörsi működéséről. /4/

Mi is jó egészséget, hosszú életet kívánunk, Czövek tanár úr!

Felhasznált irodalom:
1.    Tiszaörsi iskola Törzskönyve: 1955-62-ig
2.    Tiszaörs Községi Tanács üléseinek jegyzőkönyvei: 1957-62. Szolnok Megyei Levéltár
3.    Visszaemlékezések- 250 éves tiszaörsi oktatás 1996. Czövek László: Emlékeimben kalandozva.
4.    Személyes interjú Czövek Lászlóval 2011. októberében – Hajnal Imre
5.    Hajnal Imre fotógyűjteményéből


Tiszaörs, 2011. novemberében

Hajnal Imre

 

MORZSÁK

Powered by mod LCA

Hajnal Imre:

 
M O R Z S Á K

Tiszaörsi emberek, események, történetek

Belépés

MűKISZK Tiszaörs
5362 Tiszaörs, Kossuth út 3.
 
 

Aktuális Programok

No current events.