Návai István, a tiszaörsi iskola egykori igazgatója

  • Nyomtatás
  • E-mail

Návai István, a tiszaörsi iskola egykori igazgatója

Návai István 1913. január 29-én született Zentán. Édesapja a vasútnál állomásfőnök volt, így gyermek- és ifjúkorában a család többször is költözött, éppen ahová az apát helyezték.
A Magyar Királyi Tanítóképzőben, Szegeden szerzett kántortanítói diplomát. A szülei akkor Tiszaszőllősön laktak, így természetes volt, hogy közelükben lévő településen helyezkedik el. Tiszaszentimrén éppen kántortanítót kerestek, így ő is jelentkezett, 12 jelentkező közül ráesett a választás.
Megismerkedett Kovács Hajnalka tanítónővel, aki 1915. február 27-én született Tiszafüreden. A tanítói diplomát Egerben, az Angol Kisasszonyok tanítóképzőjében szerezte meg. Őt is Tiszaszentimrére helyezték. /3/
A barátságból szerelem, a szerelemből házasság lett. Két lányuk született, Hajnalka és Ágnes. 1957. őszén Návai Istvánt Tiszaörsre helyezték, igazgatói megbízást kapott. Felesége és családja is követte, az iskolában lévő szolgálati lakást kapták meg.
Návai igazgató úr elsősorban éneket tanított, de minden olyan tantárgyat tanítani kellett, amire éppen nem volt akkor szakképzett pedagógus.
Hajnalka néni, a felesége magyart és orosz nyelvet tanított, Győrben szerezte meg a tanításhoz szükséges szakokat. /3/
Nagyon nehéz időszakban látta el az igazgatói feladatokat. Az Örsre helyezett pedagógusok rövid ideig tanítottak csak Örsön, mert a község nem tudott számukra és családjuknak szolgálati lakást biztosítani, figyelték, hogy más, közeli községekben hol üresedik meg egy-egy tanári, tanítói állás, s ha lakást is ígértek, el is költöztek a községből.

Az iskolába járó tanulók száma magas volt, csak 5 tanteremben tudták elhelyezni a gyerekeket, délelőtt, délután minden tanterem foglalt volt: az egyik héten az alsósok, a másik héten a felsősök tanultak délelőtt, majd váltották egymást. /4/ A távolabbra lakó gyermekek a sötétben gyalogoltak haza gyér közvilágítás mellett, néhol még járda sem volt a községben.
A községi tanács többször is tárgyalta, hogyan lehetne változtatni. 1960-ban tervbe vették 2 tanterem építését állami beruházás keretében. (1960. július 2-i tanácsülés jegyzőkönyvéből). /2/
1961. augusztus 26-án a 15 éves fejlesztési tervben már 4 tantermes iskola építését tervezik a 353 iskolás elhelyezésére, méghozzá úgy, a 4 új tanterem a pocsolya melletti parton (mostani játszótér, szociális tó) tanítói lakásokkal, hogy a portasi gyermekeknek ne kelljen olyan távolba járni. /2/ A terv csak terv maradt. Az akkori tanácsi jegyzőkönyveket tanulmányozva nem találtam az intézkedések nyomát, a hozott határozatok teljesítéséről semmitmondó beszámolások születtek.

Návai igazgató úr a szakmai munka irányításában jeleskedett, ha már a pedagógusok letelepítéséhez, a tantermek építéséhez nem kapott kellő támogatást. Mint végrehajtóbizottsági tag elérte, hogy az iskola gyakorlókertet kapott, melyen kutat ástak, bekerítették és gazdasági épületet húztak fel. A Dolgozók Esti Iskolájának különböző osztályait beindították. Az iskolában nem mulasztó tanulóknak ingyenes fürdőjeggyel jutalmazták. Tánccsoport alakult. A tornaünnepélyeket ismét megrendezték. Az iskolai gyakorlókert közelében, a tóban sportpályát alakítottak ki, a gyakorlókertben gyümölcsfákat ültettek. A felsőtagozatos osztályokban bevezették a munkaoktatást: a lányoknak tankonyhát rendeztek be, varrógépet vásároltak, a fiúknak pedig műhelyt alakítottak ki, szerszámokat vásároltak, kisállattenyésztéshez megteremtették a feltételeket (házinyúl). Szertárat építettek, az iskolai WC-t felújították. /2/
1968-ban már felvetődött a szakmunkásképzés tiszaörsi helyszínnel történő beindítása, de ez is csak terv maradt. Tehát volt mit tenni az iskola igazgatójának.

Felesége, Hajnalka néni a helyi Vöröskeresztes Csoport munkáját segítette, ellátta az iskolai vöröskeresztes tanári feladatokat, sikeresen készítette fel a tanulókat a versenyekre. 1967. évben a járási elsősegélynyújtó és házi betegápoló versenyen az örsi iskola csapata első helyezést ért el. /4/

A Návai házaspár gyermekei elkerültek otthonról. Továbbtanultak, majd munkát vállaltak. Mindig várták haza gyermekeiket, az időközben megszületett 2 unokát. Estéiket rejtvényfejtéssel, olvasással töltötték, Pista bácsi totózott, Hajnalka néni hímzett, gobelint készített, csipkét vert. /3/ Egy-egy darab a családi hagyatékban talán még megmaradt.


Návai igazgató úrra az egykori tanítványai szeretettel emlékeznek. /6/

 


Elmesélték a szokását, hogy iskola udvarán hátratett kezekkel járkált, kezében egy kulcscsomó, melyet állandóan csörgetett. /6/
Návai István közéleti szereplését és tanácstagi munkáját elismerték. A tanácsok megalakulásának 20. évfordulóján ünnepi tanácsülésen az Elnöki Tanács elismerő oklevelét és emléktárgyat kapott.
Hajnalka néni 1971-ben ment nyugdíjba. Návai István igazgató 1973. április 1-jén. /1/ 35 éves szolgálati időt szerzett. 1973. február 19-én, a tanácsülésen búcsúztatták.
Az akkori tanácsülés jegyzőkönyvéből:
„…15 évet töltött a községben. Becsületesen, fáradhatatlanul dolgozott a nehéz, felelősségteljes beosztásban.
Nyugdíjazása alkalmából nyugodt, békés pihenést kívánunk Tiszaörs lakossága, az egykori és a jelenlegi tanítványai nevében.”
/2/

Tiszafüredre költöztek. Gyakran jöttek Tiszaörsre, a barátokhoz, a temetőbe Návai igazgató úr édesanyja sírjához, az iskolába is be-belátogattak.
Návai István 1978-ban, felesége, Návai Istvánné - Kovács Hajnalka 1992-ben halt meg. Az egykori tiszaörsi pedagógus házaspár a tiszafüredi temetőben alussza örökös álmát.Felhasznált irodalom:
1.    Tiszaörsi iskola törzskönyve 1957, 1973. évek.
2.    Tanácsi és Végrehajtóbizottsági ülések jegyzőkönyvei. 1957-1973. Szolnok Megyei Levéltárban.
3.    Lányának, Návai Ágnesnek /tiszafüredi lakos/ adatközlése a szüleiről.
4.    Iskola év végi beszámolói 1957-1973. között. Iskolai irattár, Tiszaörs
5.    Fotók: Hajnal Imre gyűjteményéből.
6.    Tanítványai visszaemlékezései

 

Tiszaörs, 2011. Szent András havában

Hajnal Imre

 

MORZSÁK

Powered by mod LCA

Hajnal Imre:

 
M O R Z S Á K

Tiszaörsi emberek, események, történetek

Belépés

MűKISZK Tiszaörs
5362 Tiszaörs, Kossuth út 3.
 
 

Aktuális Programok

No current events.