Dr. Müller Anetta

 • Nyomtatás
 • E-mail

Tiszaörsről nagyon sok ember indult útnak a község több évszázados fennállása óta. De ilyen magas tudományos fokozatot eddig senki sem szerzett, ilyen magas beosztásba sem sokan kerültek, mint azok, akikről ez a sorozat szól most. De olyan kiemelkedő sportolói eredményeket is kevesen értek el, mint akiket be szeretnék mutatni a MORZSÁK-ban.

Várhatóan olyan különleges zenei képességekkel rendelkező, Tiszaörsről indult előadóművészt is megismerhetnek az olvasók, akire méltán büszkék lehetünk valamennyien.

Most, elsőként ismerkedjenek meg dr. Müller Anetta életútjával.

 


DR. MÜLLER ANETTA

Mindenki ismeri községünkben. Itt járt óvodába, iskolába. A gyerekként is örökmozgó kislány a szomszéd lánnyal az iskola után, délutánonként különféle tornamutatványokkal hívta fel magára a figyelmet. Sokan mondtuk, hogy úgy csuklik minden porcikája, mint akiben csont sincs. Féltettük is, hiszen az akkor még keskeny nagyiváni úton, vagy a kapubejáró hídja mellett már akkor is nagy gépek közlekedtek. (Szerencsére, nem történt baj!)
Az általános iskolában kiváló tanuló, példamutató magatartású, szorgalmú volt. Szüleitől: édesapjától, édesanyjától örökölte a munka,a tanulás szeretetét.
A gimnáziumban is kiváló eredményeket ért el, s az akkori testnevelő tanára is felfigyelt Anettára, s tudatosan irányította, fejlesztette a fiatal tehetséget.

Megyei és járási szpartakiádokon képviselte községünket, majd a gimnáziumát. Főiskolai és egyetemi tanulmányai alatt sem felejtette el, honnan indult, sokszor visszatért egykori iskolájába, nemcsak mint nézelődő, hanem mint segítő is. Fiatalos lendületével magával ragadta a tiszaörsi gyermekeket is. Már akkor láttuk, igazi pedagógusvér lakozik benne, jó tanár lesz belőle.
Nyaranta részt vállalt a községi FUTAFALU családi sportnap programjainak lebonyolításában, sokak testét-lelkét mozgatta meg a közös tornák levezénylésekor. De a különféle sportvetélkedők anyagának összeállításában is segített anyukájának.
Büszkék voltunk kutatómunkáira, s arra, hogy professzorával együtt Tiszaörsön, egykori iskolájában végzett kutatómunkát. Nagyon örültünk, hogy a professzor úr megdicsérte szorgalmáért, kitartásáért, s megsúgta Anetta sokra viheti, sokra viszi, kiváló vezető válhat belőle.
Aggódva figyeltük sportbalesetét, izgultunk a gyógyulásáért, szurkoltunk neki, hogy minél hamarabb épüljön fel. Szemünkben hőssé vált, láttuk az erőfeszítéseit, biztattuk, s lám meggyógyult.

Müller Anetta nagyon szereti szülőfaluját. Ha csak teheti, a hétvégéket itt tölti, nyári szabadságának jelentős részében Tiszaörsön tartózkodik.
Most Müller Anetta által készített ismertetőt teszem közzé, tudományos munkásságának bemutatásával.
 


Dr. habil. Müller Anetta Phd. tanszékvezető, főiskolai tanár1973. 01. 25-én született, Tiszafüreden. Általános iskolai tanulmányait Tiszaörsön végezte 1979-1987 között.
A Tiszafüredi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakközépiskola gimnáziumi tagozatán folytatta középiskolai tanulmányait, ahol a kiváló sport és tanulmányi eredményeiért Tordai Ida Díjjal jutalmazták. 1991-ben kitűnő érettségi vizsgát tett. 1991-1995 között az Eszterházy Károly Főiskola földrajz-testnevelés szakát végezte, ahol két évben Köztársasági ösztöndíjas volt, és 1994-ben „Jó tanuló-Jó sportoló” díjat kapott. Az itt megszerzett kiváló diplomája után a Magyar Testnevelési Egyetemen folytatta tanulmányait, ahol testnevelő és gyógytestnevelő diplomát szerzett. Az egyetemi tanulmányai során is Köztársasági ösztöndíjban részesült.

1998-2002 között a Szolnoki Főiskola külkereskedelmi szakán levelező tagozaton folytatta tanulmányait, ahol 2002-ben közgazdász diplomát szerzett. 1999-ben Pro Scientia Díjat kapott (felvételi mentesség Phd-ra). 1999-2004 között a Semmelweis Egyetem Testnevelés és Sporttudományi Karának Doktori Iskolájába folytatta tanulmányait a nevelés- és sporttudományi alprogram keretében. PhD fokozatát 2004-ben szerezte summa cum laude minősítéssel. A disszertációjának a címe: Mozgásvizsgálatok a teljesítménykonstancia és a mozgásegyenletesség példáján. A doktori értekezéséhez a felmérések helyszínét és a mintát a Tiszaörsi Általános Iskola biztosította. 2009-ben a Debreceni Egyetemen szervezés és gazdálkodástudományok területén habilitált doktori címet szerzett. A téziseinek címe: A szabadidős tevékenységek kínálati elemeinek vizsgálata az egészségtudatos magatartás kialakításában.

1997-ben a Szolnoki Főiskola testnevelés tanszékén kezdte el munkáját tanársegédként. 2002-ben a Turizmus tanszéken folytatta oktatói munkásságát 2010-ig. 2002-től az Eszterházy Károly Főiskola Sporttudományi Intézetében is oktat. 2008-tól az Eszterházy Károly Főiskola Sportági Tanszékének vezetője. 2010-ben Főiskolai tanári címet kapott.

Jelenleg a párjával Tóth Attilával született kislányukat (Tóth Elektra Anna 2010. október 2-án) nevelik.
 

 


Sporteredményei:
Súlylökés: 11,82 m, OB IV. hely /1991/
Hétpróba: 4026 pont, II. oszt. /1990-1996/
Rúdugrás: 3,00 m, II. oszt., OCSB III. hely /1996/

Sikeres eredményeihez hozzájárult, hogy folyamatosan edzett, készült a kihívásokra.Dr. Müller Anetta Éva
Publikációs lista:


Hazai lapokban megjelent tudományos közlemény (magyar nyelvű folyóiratban)

 1. Müller Anetta (2000): A sport, mint a turisztikai termékfejlesztés egyik alternatívája. Szolnoki Főiskola tudományos közleményei Economica II. 243-245 p.
 2. Müller A. (2003): Az időbecslés, mint a mozgáspontosság ismérve. In: Bólyai hadtudományi Szemle. http://www.bjkmf.hu/bszemle2003/ped120203t.html.
 3. Müller A: Az időbecslés, mint a mozgáspontosság ismérve. In: Iskolai testnevelés és sport, Pécs 2003. nov. 18. szám. 12-14.p.
 4. Müller A.-Rigler E. (2004): Tanulók teljesítményállandósága dobó- és ugrófeladatokban. In: Kalokagathia. 2004. 1-2. sz.189-199.p.
 5. Müller A.-Könyves E. -Szabó R. (2005): A wellnessturizmus sokszínű kínálatának bemutatása In: Iskolai testnevelés és sport. 27. szám. 2005. jún. 29-34.p.
 6. Müller Anetta (2005): Egyensúlyvizsgálatok az általános iskolai tanulók mintáján. V. Országos Sporttudományi Kongresszus. Bp. okt.27-28. In: Magyar Sporttudományi szemle. 6-évf. 23.sz-2005/3. 37.p.
 7. Müller A-Könyves E.: (2006) A testnevelő tanárok kapcsolódási pontjai az egészségturizmushoz. In: Acta Academiae Pedagogicae Agriensis- Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei. XXXIII. Kötet. Eger. 119-132.p.
 8. Müller A-Könyves E.: (2006) Az egészségturizmus lehetőségei az Észak-alföldi régióban. In: Acta Academiae Pedagogicae Agriensis- Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei. XXXIII. Kötet. Eger. 132-144.p.
 9. Müller Anetta -Széles-Kovács Gyula- Seres János -Bocz Árpád-Hajdú Pál-Sütő László-Szalay Gábor- Szabó Béla- -Juhász Imre (2007): A sporttáborok szerepe az Eszterházy Károly Főiskolán. In: Acta Academiae Pedagogicae Agriensis. Új Sorozat XXXIV. Kötet. Vizsgálatok a sporttudomány és az egészségturizmus területén. Eger 2007. 105-117.p.
 10. Müller A.-Honfi L.-Seres J.-Széles-Kovács Gy. (2007): Teljesítményállandósági vizsgálatok általános iskolai tanulóknál a sorozatugrás példáján. In: Acta Academiae Pedagogicae Agriensis. Új Sorozat XXXIV. Kötet. Vizsgálatok a sporttudomány és az egészségturizmus területén.Eger 2007. 97-105.p.
 11. Könyves Erika- Müller Anetta (2007): A minőségi díj megítélése az egészségturisztikai szolgáltatók marketingkommunikációs eszközrendszerében. In: Acta Academiae Pedagogicae Agriensis. Új Sorozat XXXIV. Kötet. Vizsgálatok a sporttudomány és az egészségturizmus területén. Eger 2007. 57-71.p.
 12. Könyves Erika- Müller Anetta (2007): Innovációs együttműködések a szabadidős sport területén. In: Acta Academiae Pedagogicae Agriensis. Új Sorozat XXXIV. Kötet. Vizsgálatok a sporttudomány és az egészségturizmus területén. Eger 2007. 71-81.p.
 13. Kristonné Bakos Magdolna-Szalay Gábor-Müller Anetta-Seres János (2007): Testnevelés, mint tantárgy és a testnevelő tanárok tantestületi megítélése. In: Acta Academiae Pedagogicae Agriensis. Új Sorozat XXXIV. Kötet. Vizsgálatok a sporttudomány és az egészségturizmus területén. Eger 2007. 81-97.p.
 14. Szabó Béla-Széles-Kovács Gyula-Müller Anetta-Seres János (2007):A testnevelés tantárgy kompetencia alapú tanításának tervezése a tanítási egységek és a tanórák alapján. In: Acta Academiae Pedagogicae Agriensis. Új Sorozat XXXIV. Kötet. Vizsgálatok a sporttudomány és az egészségturizmus területén. Eger 2007. 123-137.p.
 15. Müller A.-KönyvesE.-Várhelyi T.-Mondok A. (2008): Új utakon a testnevelőtanár képzés Egerben-A sportszakos hallgatók utazási szokásainak, és a sítáborozás kínálati elemeivel való elégedettségének vizsgálata. In:ECONOMICA, A Szolnoki Főiskola Tudományos közleményei. 2008.1. szám. 85-95.p.
 16. Müller A.-Könyves E.- Honfi L.-  Szabó-R. (2009) A hazai barlangok ismertsége és szerepe a turizmusban. In Acta Academiae Pedagogicae Agriensis. Új Sorozat XXXV. Kötet. Tanulmányok a sporttudományok köréből. (szerk: Honfi László) 37-56.p.
 17. Müller Anetta- Széles-Kovács Gyula-Seres János- Bocz Árpád-Hajdú Pál-Kristonné Bakos Magdolna (2009): A sítáborok megítélése a Szegedi Tudományegyetem JGYTFK „sportszakos” hallgatói körében. In Acta Academiae Pedagogicae Agriensis. Új Sorozat XXXV. Kötet. Tanulmányok a sporttudományok köréből. (szerk: Honfi László) 57-68.p.
 18. Müller Anetta- Széles-Kovács Gyula-Seres János (2009):Közgazdász hallgatók sítábori tapasztalatairól. In Acta Academiae Pedagogicae Agriensis. Új Sorozat XXXV. Kötet. Tanulmányok a sporttudományok köréből. (szerk: Honfi László) 69-82.p.
 19. Müller Anetta-Kristonné dr. Bakos Magdolna-Széles-Kovács Gyula-Seres János (2009): Az általános és középiskolások táborozási szokásai. Megjelenés alatt In: Sporttudományi Szemle.
 20. Müller Anetta -Kórik Valéria (2009): Az Észak-alföldi fürdők szerepe a turizmusban és a rekreációban. In. Economica 2009/2. szám.58-72.p.ISSN:1585-6216
 21. Müller Anetta-Kerényi Erika (2009): Javuló életminőség és költséghatékonyság-A Mátrai Gyógyintézet asztmás, szénanáthás és COPD-s betegei terápiás kezelésének hatásvizsgálata. In: Economica, A Szolnoki Főiskola Tudományos közleményei.2009.3.sz.59-64.p ISSN 1585-6216
 22. Müller A -Kerényi Erika (2009): Trendek és fogyasztói magatartás az egészségügyben. Egészségügyi marketing és telekommunikáció című konferencia kiadványkötete. ISBN:978-963-06-8473-6., 7.o
 23. Müller Anetta (2009): A legújabb trendek a sportmarketing és menedszement teterületén. In:Magyar Sporttudományi Társaság Sportinnovációs Szakbizottság Évkönyve. Kiadó ÖTM sport szakállamtitkárság. Professor Hungary gondozásában. 59-63.p.
 24. Hídvégi P.-Müller A. (2009): Munkahelyi elégedettség a Vám-és Pénzügyőrség személyi állományának és a rendészeti szakközépiskolák oktatóinak empírikus vizsgálata alapján. In: Online Repüléstudományi Közlemények 2009. XXI. évf.4.szám. (www.szrfk.hu)
 25. Dr. Müller Anetta - Szabó Róbert - Kerényi Erika- Dr. Mosonyi Attila PhD.(2009): Fürdőkutatás a Közép-dunántúli régióban.In. Acta Academiae Pedagogicae Agriensis. XXXVI. Sectio Sport. Sport, életmód, egészség. Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei. Szerkesztő: Honfi László. 65-77.p.
 26. Hídvégi Péter-Müller Anetta (2009): Vizsgálatok a munkahelyi stressz köréből. In: Acta Academiae Pedagogicae Agriensis. XXXVI. Sectio Sport. Sport, életmód, egészség. Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei. Szerkesztő: Honfi László. 33-51.p.
 27. Anetta Müller Róbert Szabó (2009): Analysis of Agárd, Komárom and Papa’s Thermal Bath, According the Guest’s satisfaction. In: Acta Academiae Pedagogicae Agriensis. XXXVI. Sectio Sport. Sport, életmód, egészség. Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei. Szerkesztő: Honfi László. 89-101.p.
 28. Kerényi Erika-Müller Anetta (2010): Az agárdi, a komáromi és a pápai termális gyógyfürdők és élményfürdők vizsgálata a fürdővendégek szemszögéből. In:Balneológia- Gyógyfürdőügy- Gyógyidegenforgalom. A Magyar Balneológiai Egyesület és a Magyar Fürdőszövetség folyóirata. Főszerk: dr. Csermely Miklós. ISSN: 0865-9222. 67-79.p.


Nemzetközi konferencia proceedings-ében megjelent közlemény

 1. Müller A. (2000): Rural tourism in Connection with Sports Activities in Jász-Nagykun-Szolnok County (Hungary) (tanulmány) megjelent: „International Seminar Agritourism. A Key option for the Rural Integrated and Sustainable Development Strategy” (ISBN: 88-86993-12-9) kiadványkötetben, 71-73 p.
 2. Prof. Dr. Rigler E.-Müller A: Movement Reproduction Examination Among Primary and Secondary School Children. In.:Bólyai Hadtudományi Szemle 2002.XI. évf. 4. szám. (www.bjkmf.hu)
 3. Müller A-Könyves E-Szabó R- Mondok A.(2005): Opportunity of Health tourism in the Tisza- Lake Region in Hungary. IASK. 2005.szept. RIMINI. In: Scientific fundaments of human Movement and Sport Practice (Cd version), IASK. Sport Kinetics.
 4. Könyves E- Müller A.- Szabó R.(2005): Possibilities of health tourism in North Plain Region (Hungary). In : International Economic Scientific Session on “European Integration - New Challenges for the Romanian Economy”, May 27-28, UNIVERSITY OF ORADEA Faculty of Economics.(Cd :ISSN-1582-5450.)194-205.p
 5. Könyves E – Müller A.- Lázárné Fodor I.(2006) Quality aspects of Rural Tourism. V. alföldi Tudományos Tájgazdálkodási Napok. Szolnoki Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági Fakultás-Rural- and Region Development, Rural Turism szekció. 2006. okt.26-27. In:V. Alföldi Tudományos Tájgazdálkodási Napok konferencia cd kiadványában. ISBN: 9630608170. In: Debreceni Egyetem Konferencia Kiadványkötetében. 2008.
 6. Várhelyi Tamás-Müller Anetta (2008): Spa tourism and regional development: it can be more successful with cross-border cooperation. In: Neighbours and Partners: On the two sides of the border (szerk.: Süli Zakar, István) Debreceni Egyetem Kossuth egyetemi Kiadó, Debrecen.309-515.p.
 7. Müller Anetta (2009): The Role of the Ski Tourism in the Academic Pecialisation Student’s Camp. In: International Congress on the Aspects and Visions of Applied Economics and Informatics konferencia elektronikus kiadványkötetében 1-8.p., in: www.avacongress.net.
 8. Kerényi Erika - Dr. Müller Anetta - Szabó Róbert - Dr. Mosonyi Attila (2009): Analysis of Agárd, Komárom and Pápa's Thermal and Experiences Bath, according the guest's satisfaction. Egészségügyi marketing és telekommunikáció című konferencia kiadványkötete (CD). ISBN:978-963-06-8473-6., 11.o.
 9. Müller Anetta-Kerényi Erika-Könyves Erika (2010):Effect of climate therapy and rehabilitation in Mátra Medical Institute. Megjelent. In: International Conference of Tourism, Recreation and Sports Management. 27-28 th May 2010. 6.o.


Hazai konferencia proceedings-ében megjelent közlemény

 1. Müller Anetta: A labdajátékok szerepe az alaptantervi reformtörekvésekben. OTDK ’99 Kiadványkötet, MTE, I. kötet, 179-183.p.
 2. Müller Anetta: A rúgáspontosság alakulása non-specifikus edzés hatására. OTDK ’99 Kiadványkötet, MTE, I. kötet, 38-43.p.KGF napok Szolnok 1999. nov. 5.
 3. Müller A. – Rigler E. – Derzsy B.: A rúgáspontosság alakulása non-specifikus edzés hatására. (publikáció megjelenése) III. Országos Sporttudományos Kongresszus kiadványkötetében, Szerk.: dr. Mónus András, Kiadó: Magyar Sporttudományi Társaság, (ISBN szám: 963 00 2619 8), 74-77 p.
 4. Müller Anetta: Labdabiztonság kisgyermekkorban. Játék az ezredfordulón Konferencia 2000. nov. 10-12, Székesfehérvár. Forgó, Kiss Áron: Magyar Játék Társaság lapja I. évfolyam 5. (külön) szám, 7. p.
 5. Müller Anetta: A sportturizmus jelentősége Jász-Nagykun-Szolnok Megye Turisztikai termékfejlesztésében. Szolnoki Tudományos Közlemények V. Szolnok, 2001. 86-90 p.
 6. Müller A. Teljesítményállandósági vizsgálatok az ugrások és a dobások példáján. VI. Tudománynapi Konferencia, Szolnok, 2002. november 6. Publikáció cd formában.
 7. Müller A.: Mozgáspontossági és teljesítményállandósági vizsgálatok. Doktoranduszok I. Jász-Nagykun-Szolnok megyei Tudományos Konferenciája, 2002. november 8. Szolnok, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem. Publikáció cd formában.
 8. Müller A.: (2004) A wellness turizmus játékos - sportos programjainak összehasonlító elemzése Hazánk, Németország és Ausztria vonatkozásában. In: IV. Országos Neveléstudományi Konferencia kiadványkötete. Bp., MTA. 2004. Okt. 20-22., 93.p.
 9. Dr. Könyves E.- Dr. Müller A.- Mondok A.(2004): Az egészségturizmus lehetőségei Hajdúszoboszló példáján. In: Szolnoki Tudományos Közlemények VIII. Szolnok, 2004. IV. szekció (elektronikus verzió, CD).
 10. Könyves E.-Müller A.- Szalay F.- Szabó R.(2005):Cserkeszőlő és Karcag egészségturizmusának összehasonlító elemzése. A Magyar és a Világ tudomány napja. Szolnok. 2005. nov.10. In: Szolnoki Tudományos Közlemények IX. (Szerk.: Szabolcsi R-Kádár Z.-Pelikán L.) ISSN: 1419-256-X.
 11. Müller A.-Könyves E.- Lázárné Fodor I.( 2006): Minőségi turizmus avagy minőség a turizmusban. Tudomány Napi Konferencia Szolnok. Nov.8. In: Szolnoki Tudományos Közlemények X. (ISN1419-256-X).
 12. Könyves E – Müller A. (2007): Az Észak-alföldi régió Turizmusfejlesztési stratégiája2007-2013. Fejlesztés és képzés a turizmusban. II. Országos Turisztikai Konferencia tudományos közleményei. Elektronikus kiadvány (CD) ISBN: 10:963-642-119-6, ISBN-13:978-963-642-119-9, kiadó: PTE TTK Földrajzi Intézet.
 13. Honfi L.- Müller A. -Széles-Kovács Gy. -Seres J.(2008): Sorozatugrások teljesítményállandósági vizsgálatai a 12-14 éves általános iskolai tanulóknál. VI. Országos Sporttudományi Kongresszus Kiadványkötete. I. kötet. (Szerk. Bendiner Nóra és Bognár József) Budapest, Kiadó: Magyar Sporttudományi Társaság. 208-213.p.
 14. Müller A:- Juhász I. - Széles-Kovács Gy. - Bocz Á. - Hajdú P. - Sütő L. -Szalay G. - Szabó B. - Seres J. (2008):A sporttáborok pedagógiai és módszertani aspektusai. VI. Országos Sporttudományi Kongresszus. Eger. VI. Országos Sporttudományi Kongresszus Kiadványkötete. I. kötet. (Szerk. Bendiner Nóra és Bognár József) Budapest, Kiadó: Magyar Sporttudományi Társaság.227-232.p.
 15. Müller A: A szabadidőgazdaság elméleti kérdései. In: Magyar Sporttudományi Társaság Kiadványkötetében. (A cikk megjelenés alatt.)
 16. Müller A. - Könyves E.:A testnevelő tanárok kapcsolódási pontjai az egészségturizmushoz. In: Magyar Sporttudományi Társaság Kiadványkötetében. (A cikk megjelenés alatt.)
 17. Müller A. - Borbély A- Könyves E.: Sporttáborok, sítáborok, testnevelő-, edző és sportszervező szakos hallgatók felkészítése. In: Magyar Sporttudományi Társaság Kiadványkötetében. (A cikk megjelenés alatt.)
 18. Müller Anetta-Kristonné dr. Bakos Magolna-Széles-Kovács Gyula-Seres János (2009): Az általános és középiskolások táborozási szokásai. VII. Országos sporttudományi Kongresszus. Bp. 2009. május 27-29.In:Sporttudományi Szemle. 2009/2. 10. évfolyam.38.szám. 41-42.p.
 19. Müller A.-Kerényi E.: trendek és fogyasztói magatartás az egészségügyben. In: Egészségügyi marketing és telekommunikáció című konferencia kiadványkötete. 2009. nov.23. ISBN: 978-963-06-8473-6
 20. Kerényi E.-Müller A.- Szabó R.-Mosonyi A.: Anílysis of Agárd, komárom and Papa’s thermal and Experiences bath according the guest’s satisfaction. In: Egészségügyi marketing és telekommunikáció című konferencia kiadványkötete. 2009. nov.23. ISBN: 978-963-06-8473-6
 21. Müller A. (2009):A legújabb trendek a sportmarketing és menedszement területén. In:Sportszakember továbbképzési konferencia sorozat. Kiadja: Nemzeti Sportszövetség, Bp. 2009. 69-73.p. ISBN:978-963-88695-0-0.
 22. Müller Anetta (2009). A legújabb trendek a sportmarketing és menedzsment területén. In: Sportszakember továbbképzési konferencia sorozat. Kiadja: Nemzeti Sportszövetség, Grafit Pencil Nyomda. 69-73.p. ISBN: 978-963-88695-0-0.
 23. Dr. Mosonyi Attila PhD- Dr. habil. Könyves Erika-Kerényi Erika- Dr. habil. Müller Anetta (2010) : Miskolctapolca egészségturizmusa egy vizsgálat tükrében. Megjelenés alatt: International Conference of Tourism, Recreation and Sports Management. 27-28 th May 2010. 8.o.
 24. Nagy Zsuzsa-Müller Anetta (2010): Az általános iskolai tanulók és a középiskolai tanulók táborválasztási motivációs értékei. TERD konferencia, Debrecen. 2008. június 22-24. In: Harmadfokú képzés, felnőttképzés és regionalizmus. Régió és oktatás sorozat V. kötet. (szerk: Juhász Erika) ISBN: 978-963-473-277-8. 265-270.p.
 25. Kristonné  Bakos Magdolna- Müller Anetta-  Honfi László- Szövetes Veronika: (2010) A „sportszakos” hallgatók sporttáborainak pedagógiai vonatkozásai. TERD konferencia, Debrecen. 2008. június 22-24. In: Harmadfokú képzés, felnőttképzés és regionalizmus. Régió és oktatás sorozat V. kötet. (szerk: Juhász Erika) ISBN: 978-963-473-277-8. 249-256.p.
 26. Dr. Mosonyi Attila PhD- Dr. habil. Könyves Erika-Kerényi Erika- Dr. habil. Müller Anetta: Miskolctapolca egészségturizmusa egy vizsgálat tükrében. International Conference of Tourism, Recreation and Sports Management. 27-28 th May 2010. 8.o.TDK munkák:

 1. Müller A. – Kovács O. : Labdaérzék, gömbérzék. MTE házi TDK / 1996 / II. helyezés
 2. Müller A. – Kovács  O. : Az alapvető testmérések szerepe az  óvodások és kisiskolások labdakezelésében. A Magyar Biológiai Társaság Mozgás- és Viselkedésbiológiai Szimpózuma. Agárd, 1996. szept. 29-30. / előadás /
 3. Müller A. – Kovács O. : Az óvodások és kisiskolások labdabiztonságának alakulása MTE házi TDK / 1997. III. 20. / I. helyezés
 4. Müller A. – Kovács O. : Az óvodások és kisiskolások labdabiztonságának alakulása. XXIII. OTDK Szombathely, / 1997. árp. 2-4. / I. helyezés
 5. Müller Anetta: A labdajátékok szerepe az alaptantervi reformtörekvésekben. A magyar Biológiai Társaság Mozgás és viselkedésbiológiai Szimpóziuma. Agárd 1997. okt.
 6. Müller Anetta: Rúgáspontosság alakulása a specifikus edzés hatására. Mozgásbiológiai konferencia. MTE Budapest. 1998. szept. 25-26.
 7. Müller Anetta: A labdajátékok szerepe az alaptantervi reformtörekvésekben. KGF házi TDK / I. hely / 1998. nov.
 8. Müller Anetta: A rúgáspontosság alakulása non-specifikus edzés hatására. MTE házi TDK 1999. 02.18.
 9. Müller Anetta: A rúgáspontosság alakulása non-specifikus edzés hatására. III. Országos Sporttudományi Kongresszus. 1999. márc. 5-6 Budapest MTE.
 10. Müller Anetta: A rúgáspontosság alakulása non-specifikus edzés hatására. / különdíj / XXIV. OTDK Budapest 1999. ápr. 16-17.
 11. Müller Anetta: A labdajátékok szerepe az alaptantervi reformtörekvésekben / I. hely /XXIV OTDK. Budapest 1999. ápr. 16-17.


Előadások magyar nyelven:

 1. Müller Anetta: Adatok eltérő szakok szakmódszertani foglalkozásának sajátosságaiból. Apáczai napok Nemzetközi Tudományos Konferencia Győr, 1999. okt. 14-16.
 2. Müller Anetta: A NOT és a NAT összehasonlító elemzése a labdajátékok példáján. Tudomány Napi Konferencia Szolnok. 1999. nov. 3.
 3. Müller Anetta: A NOT és a NAT összehasonlító elemzése a labdajátékok példáján. Tudomány Napi Konferencia.
 4. Müller A.: A vidéki (falusi) turizmus, mint az idegenforgalom új alternatívája (előadás), Mozgásbiológiai Konferencia, Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar, Bp. 2000. szeptember 28.
 5. Müller Anetta: a sport, mint a turisztikai termékfejlesztés egyik alternatívája (előadás), Szolnoki Főiskola Tudomány Napi Konferenciája, 2000. nov. 2.
 6. Müller Anetta: A sport jelentősége Jász-Nagykun-Szolnok Megye Turisztikai termékfejlesztésében. A Szolnoki Főiskola Tudomány Napi Konferenciája, Szolnok, 2001. november 5.
 7. Müller Anetta: A sportturizmus jelentősége Jász-Nagykun-Szolnok Megye Turisztikai termékfejlesztésében. Tudomány Napi Konferencia, Szolnok, 2001. november 6.
 8. Müller A.- Rigler E.: Sorozatugrások és sorozatdobások egyenletességének alakulása általános és középiskolai tanulók mozgásában. Mozgásbiológiai Szimpózium Bp. 2001. november 8.
 9. Müller A.- Könyves E.: Az egészségturisztikai képzés integrálása a Főiskola oktatási programjába. Egészségturisztikai Oktatási Fórum, Budapest, 2002.ápr.12.
 10. Müller A. - Bicsérdy G.: A sport szerepe a főiskolai hallgatók értékrendjében. Mozgásbiológiai Konferencia, Budapest, 2002. november 21-23.
 11. Müller A.-Könyves E.:(2004) Az animáció szerepe és jelentősége a wellness turizmusban. 34. Mozgásbiológiai konferencia, Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar, Bp, 2004.dec.2-3.
 12. Müller A.-Könyves E. (2005): Az egészségturizmus lehetőségei az Észak-alföldi régióban. Tudomány Napi Konferencia Eger. 2005. nov.8.
 13. Müller A.-Bíró M.-Szabó R.- Kristonné B.M.-Könyves E. (2006): A wellness turizmus humánerőforrása. Előadás. Elhangzott:I. Fürstenfeld-i Neveléstörténeti konferencia. Fürstenfeld, 2006. okt.
 14. Könyves E – Müller A. (2006): Az Észak-alföldi régió Turizmusfejlesztési stratégiája2007-2013. II. Országos Turisztikai Konferencia, Pécs. 2006. okt.12-13.
 15. Könyves E.- Müller A. (2007): Minőségi szempontok az egészségturisztikai szolgáltatóknál Jász-Nagykun-Szolnok megyében. (előadás) Pécsi Egyetem Wellness Konferenciája. 2007. április 14-15. Pécs.
 16. Müller Anetta- Szabó Róbert (2007): A sporttáborok szerepe a turizmusban és a felsőoktatásban. (előadás) II. Fürstenfeldi Neveléstörténeti Konferencia. Fürstenfeld. 2007. okt.12-13.
 17. Honfi L.- Müller A. -Széles-Kovács Gy. -Seres J.(2007): Sorozatugrások teljesítményállandósági vizsgálatai a 12-14 éves általános iskolai tanulóknál. VI. Országos Sporttudományi Kongresszus. Eger. 2007. okt.28-30.
 18. Müller A:- Juhász I. - Széles-Kovács Gy. - Bocz Á. - Hajdú P. - Sütő L. -Szalay G. - Szabó B. - Seres J. (2007):A sporttáborok pedagógiai és módszertani aspektusai. VI. Országos Sporttudományi Kongresszus. Eger. 2007. okt.28-30.
 19. Müller Anetta (2007): Az innováció hatása a szabadidős sportrendezvényekben. Előadás. Sport és Gazdaság konferencia. (Sport szakállamtitkárság felkérésére) 2007. nov. 29. Budapest.
 20. Nagy Zsuzsa-Müller Anetta (2008): Az általános iskolai tanulók és a középiskolai tanulók táborválasztási motivációs értékei. TERD konferencia, Debrecen. 2008. június 22-24.
 21. Kristonné  Bakos Magdolna- Müller Anetta-  Honfi László- Szövetes Veronika: (2008) A „sportszakos” hallgatók sporttáborainak pedagógiai vonatkozásai. TERD konferencia, Debrecen. 2008. junius 22-24.
 22. Müller Anetta: (2009):A legújabb trendek a sportmarketing és menedzsment területén. In:Sportszakember továbbképzési konferencia sorozat. 2009. november 11. Eger.


Előadások angol nyelven:

 1. Müller A. – Kovács O. : Feel for the ball. MTE nemzetközi TDK / 1996. V. 10 / I. helyezés
 2. Müller A.: Accuracy of Throws as a Result of Non-Specific Training, The 14 th International Congress on Sport Sciences for Students – 2000 (Nemzetközi Tudományos Diákköri Konferencia,Phd szekció), Bp. 2000. április 13-14.
 3. Müller A.: Rural tourism in Connection with Sports Activities in Jász-Nagykun-Szolnok County (Hungary) (előadás) 1 st World Forum on Agritourism and Rural Tourism Perugia (Italy) 2000. szeptember 17-23.
 4. Müller Anetta – Rigler Endre: Movement Reproduction examination among primary and secondary school children. 7th International Symposium of Human Biology, Kőszeg, 2001. április 15-18.
 5. Müller A.(2000): Rural tourism in Connection with Sports Activities in Jász-Nagykun-Szolnok County (Hungary) (tanulmány) megjelent: „International Seminar Agritourism. A Key option for the Rural Integrated and Sustainable Development Strategy” (ISBN: 88-86993-12-9) kiadványkötetben, 71-73 p.
 6. Müller A.: Time estimation as a criterion of Movement precision.Phisical Education and the Third Millenium. Presov, Slovakia. 2003. jun.25-27. In: Telesná Vychova a sport Tretom Trisícroci Elektronicky zborník. 163-167.p.
 7. Müller Anetta(2003):Time estimation as a criterion of Movement precision. In:4 th International Conference of PhD Students, University of Miskolc. 311-315.p. június 4.
 8. Müller A.-Könyves E.: Recreation, Tourism and Sport ( 2 hours). Erasmus Exchange. Abbant Izzet Baysal University (Bolu-Turky) 01. April 2008.
 9. Müller A.-Könyves E.: Recreation and tourism program and system of tourism. ( 2 hours). Erasmus Exchange. Abbant Izzet Baysal University (Bolu-Turky) 01. April 2008.
 10. Müller A.: Track and Field, Throwing Exercises. Erasmus Exchange. Abbant Izzet Baysal University (Bolu-Turky) 01. April 2008.
 11. Müller A.-Könyves E. : Recreation and Leadership. What is recreation, type of recreation activities. Erasmus Exchange. Abbant Izzet Baysal University (Bolu-Turky) 03. April 2008.Poszter-előadások:

 1. Müller A.: Adatok a mozgáspontosság kísérleti vizsgálatához. (poszterelőadás), Semmelweis Egyetem Doktori Iskola PhD Tudományos Napok 2000. Bp. 2000. február 16-17.
 2. Fügedi B.-Rigler E.-Derzsy B.-Müller A.: Investigation of Reproducing a Choreographed Movement Series. 15. th Congress of the German Society of Sport Science. Köln, 2001. július 24-28. Poszterelőadás.
 3. Müller A.- Rigler E.: Mozgásreprodukció és mozgáspontosság iskolás korban. I. Országos Neveléstudományi Konferencia. Bp. MTA 2001. október 25-27. Poszterelőadás
 4. Müller A.- Rigler E.: A mozgáspontosság, mint a motoros tehetség egyik ismérve. (poszterelőadás) Tavaszi Szél, DOSZ konferencia, Gödöllő, 2002.ápr11-13.
 5. Müller A.- Rigler E.: Időérzék, mozgásritmus, mozgásegyenletesség, II. Országos Neveléstudományi Konferencia, Bp. MTA, poszterelőadás, 2002. Okt.24-26. Konferencia kiadványkötet, 420 p.
 6. Pesti Anna- Kerényi Erika-Müller Anetta: A klímaterápia és a rehabilitáció együttes hatása a légzőszervi betegeknél. (poszterelőadás). Elhangzott: A magyar Tüdőgyógyász Társaság 56. Nagygyűlése, Sopron. 2010. június 2-5. Asthma és COPD szekció.


Magyar nyelvű könyv, könyvfejezet:

 1. Könyves Erika – Müller Anetta: Szabadidős programok a falusi turizmusban. Könyv. Szaktudás Kiadó Ház, Bp. 2001.
 2. Müller Anetta: Turizmusföldrajz I. Európa, jegyzet, Készült az Európai Unió támogatásával, Phare projekt, Kiadó: Szolnoki Főiskola, 2002. december 6.
 3. Müller Anetta-Várhelyi Tamás (2007): Turizmusföldrajz, Európa. A Szolnoki Főiskola jegyzete.
 4. Borbély Attila-Müller Anetta (2008): A testi-lelki harmónia összefüggései és módszertana. Valóság-Térkép-6. PEM tanulmányok (Kiadja: a Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület, Bp.szerkeszti: dr. Koncz István) 211.p.
 5. Várhelyi T.- Müller A.- Torday J.-Kovács B.(2009):Világtrendek a turizmus iparban. Az egészségturizmus nemzetközi gyakorlata. ISBN: 978-963-06-82224-4


Angol nyelvű könyvfejezet:

Dr. Müller Anetta: Customer management modul

Projekt neve: Leonardo da Vinci project „TRANING OF TRAINERS IN THE
AGROTUORISM SECTOR IN POLAND, BELGIUM, AND ROMANIA”
Száma: B/05/B/F/PP-144.000
Koordinátor: GROUP ONE ASBL-
Címe: Rue Théodore Verhagen 150
1060 Brussels, Belgium

Magyar nyelvű könyv lektora:

Dr. Bodnár László (2008): Barangolás a Kárpát-medencében. Bodnár és Társa Geográfus Bt. Felelős kiadó: Bodnár László. ISBN: 978 96387387-1-4

Egyéb tudományos közlemények:

 1. Müller A. (2004): Mozgásvizsgálatok a mozgásegyenletesség és a teljesítménykonstancia példáján. Phd Disszertáció, Semmelweis Egyetem testnevelési és Sporttudományi Kar Doktori Iskolája, Bp.
 2. Müller A. (et all): Kutatási jelentés a „Táborok, sporttáborok” c. kutatási projekt tudományos eredményeiről. (2008. jún. 15.) 76 oldal. Készült: a Sport szakállamtitkárság megbízásából.
 3. Müller A.-Könyves E.-Borbély A.: Kutatási jelentés a „Szabadidőgazdaság” c. kutatási projekt tudományos eredményeiről. (2008. jun. 15.) 15 oldal. Készült: a Sport szakállamtitkárság megbízásából.
 4. Müller A. (2009) A szabadidős tevékenységek kínálati elemeinek vizsgálata az egészségtudatos magatartás kialakításában. Habilitációs tézisek. Debreceni Egyetem ATC AVK

 

PhD opponensi feladatok:

 1. 2007. szept. 12. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Doktori Iskolájában Opponensi feladatot láttam el: Dunai Pál Őrnagy: A fizikai felkészültséggel szembeni követelmények meghatározásának módszere, mint a korszerű harc megvívásához szükséges képességek alapvető része, helye a katonai nevelés és felkészítés rendszerében” című doktori (PhD) értekezésről.


Szakértői tevékenység:

 1. 2006. november: Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda Jedlik Ányos pályázatának szakértői véleményének elkészítése.


Kutatásvezetői feladatok:

 1. 2008. január-június. Kutatási vezető a „Táborok, sporttáborok” című kutatási projektben, melyet a Sport-szakállamtitkárság támogatott. Gesztorintézmény: EKF, Testnevelési és Sporttudományi Intézet. keretösszeg 3 millió Ft.
 2. 2008. december-2008. június Kutatási vezető a „Táborok, sporttáborok” című kutatási projekt folytatásában, melyet a Sport-szakállamtitkárság támogatott. Gesztorintézmény: EKF, Testnevelési és Sporttudományi Intézet. keretösszeg 4,5 millió Ft.
 3. 2008. december-2009 október. Szabadidő-gazdaság kutatócsoport vezetője. Gesztorintézmény: Magyar Sporttudományi Társaság. keretösszeg: 650 000 Ft.


Kutatócsoport tagság:

 1. 2007. október- 2008. június: Sportgazdaság, szabadidő-gazdaság Kutató csoport tagja. Kutatást a sport-szakállamtitkárság felkérésére és finanszírozásával működik.

 

Tiszaörs, 2011. augusztus végén.


Készítette: Müller Anetta

Szerkesztette: Hajnal Imre

 

MORZSÁK

Powered by mod LCA

Hajnal Imre:

 
M O R Z S Á K

Tiszaörsi emberek, események, történetek

Belépés

MűKISZK Tiszaörs
5362 Tiszaörs, Kossuth út 3.
 
 

Aktuális Programok

No current events.