Elérhetőségek

Tiszaörs Községi Önkormányzat

Cím: 5362 Tiszaörs, Hősök tér 5.

Ügyfélfogadás: 5362 Tiszaörs, Rákóczi Ferenc út 7.
Telefon: +3659513004
E-mail: tors.polghiv@t-online.huÜgytípusok

Adó Ügyek

Telekadó

Tiszaörs Község Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi adókról szóló 7/2015. (IV.03.) sz. rendelet 1. §-a értelmében telekadót kell fizetni a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 17. §-a szerint, mely kimondja, hogy adóköteles az önkormányzat illetélkességi területén lévő telek.
A Képviselőtestület a helyi adókról szóló 7/2015. (IV.03.) sz. rendelet 4. §-a a törvényi mentességeken túlmenően mentesíti az adó alól Tiszaörs község lakóterületét.
A telekadó alapja az üdülőtelek m2-ben számított területe, éves mértéke 25 Ft/m2. (7/2015. (IV.03.) sz. rendelet 2-3. §)
A telekadót az Önkormányzat 3A Takarékszövetkezetnél vezetett: 70100059-11068903 számú telekadó beszedési számlájára kell befizetni.
Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó
Tiszaörs Község Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi adókról szóló 7/2015. (IV.03.) sz. rendelet 1. §-a értelmében idegenforgalmi adót kell fizetni a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 30. §-a szerint, mely kimondja, hogy adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetégességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.
A Képviselőtestület a helyi adókról szóló 7/2015. (IV.03.) sz. rendelet 7. §-a a törvényi mentességeken túlmenően mentesíti az adó alól Tiszaörs község lakóterületét.
Az idegenforgalmi adó alapja a megkezdett vendégéjszakák stéma, mértéke 150 Ft/fő/vendégééjszaka. (7/2015. (IV.03.) sz. rendelet 5-6. §)
Az idegenforgalmi adót az Önkormányzat 3A Takarékszövetkezetnél vezetett: 70100059-11068927 számú tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó beszedési számlájára kell befizetni.

Magánszemélyek kommunális adója

Tiszaörs Község Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi adókról szóló 7/2015. (IV.03.) sz. rendelet 1. §-a értelmében kommuális adót kell fizetni a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 24. §-a szerint, mely kimondja, hogy adóköteles az önkormányzat illetélkességi területén lévő lakás, és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész.
A Képviselőtestület a helyi adókról szóló 7/2015. (IV.03.) sz. rendelet 9. §-a a törvényi mentességeken túlmenően mentesíti az adó alól Tiszaörs község lakóterületét, valamint az üdülőházas üdülőterület azon telke, mely után telekadó fizetési kötelezettség áll fenn.
A kommunális adó éves mértéke 10.000 Ft/év/üdülőépület. (7/2015. (IV.03.) sz. rendelet 8. §)
A kommunális adót az Önkormányzat 3A Takarékszövetkezetnél vezetett:70100059-11068910 számú magánszemélyek kommunális adója számlájára kell befizetni.

Iparűzési adó

Tiszaörs Község Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi adókról szóló 7/2015. (IV.03.) sz. rendelet 1. §-a értelmében iparűzési adót kell fizetni a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 35. §-a szerint, mely kimondja, hogy adóköteles az önkormányzat illetélkességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység. (továbbiakban: iparűzési tevékenység)
Az iparűzési adó mértéke: (7/2015. (IV.03.) önkormányzati rendelet 10. §)
- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén 2 %
- ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén 2.000 Ft/nap
Az iparűzési adót az Önkormányzat 3A Takarékszövetkezetnél vezetett:70100059-11068941 számú iparűzési adó számlájára kell befizetni

Gépjárműadó

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 2. §-a kimondja, hogy a gépjárműadó alanya az a személy aki/amely a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény alapján vezetett járműnyilvántartásban (továbbiakban: nyilvántartás) szerepel.
Amennyiben a nyilvántartás szerint egy gépjárműnek több tulajdonosa vagy több üzembentartója van, akkor az adó alanya az a személy akinek/amelynek a nevére a forgalmi engedélyt kiállították.

Az adó alapja:
- Az adó alapja személyszállító gépjármű - ide nem értve az autóbuszt - hatósági nyilvántartásban feltüntetett teljesítménye, kilowattban kifejezve. Ha a hatósági nyilvántartásban a személyszállító gépjármű teljesítménye csak lóerőben van feltüntetve, akkor a lóerőben kifejezett teljesítményt 1,36-tal kell osztani, s az eredményt a kerekítés általános szabályai szerint egész számra kell kerekíteni. Ha a hatósági nyilvántartás a személyszállító gépjármű teljesítményét nem tartalmazza, akkor az adóhatóság a személyszállító gépjármű azonosító adataival megkeresi az illetékes közlekedési hatóságot a személyszállító gépjármű teljesítménye közlése végett. Ez esetben ezt az adatot kell a személyszállító gépjármű adóalapjának tekinteni.
- Az adó alapja az autóbusz, a lakókocsi, a lakópótkocsi hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege.
- Az adó alapja a tehergépjármű hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege, növelve a terhelhetősége (raksúlya) 50%-ával.
- Az adó alapja nyergesvontató esetében a nyergesvontató saját tömegének kétszerese, növelve a nyergesvontatóval vontatható, átmenőfékes vontatmány (félpótkocsi) megengedett legnagyobb össztömege és a nyergesvontató saját tömege pozitív különbözetének felével.

Az adó mértéke:
Az adó mértéke személyszállító gépjármű esetén, ide nem értve az autóbuszt:
- gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 345 Ft/kilowatt,
- gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300 Ft/kilowatt,
- gyártási évet követő 8-11. naptári évben 230 Ft/kilowatt,
- gyártási évet követő 12-15. naptári évben 185 Ft/kilowatt,
- gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 140 Ft/kilowatt.

Az adó mértéke az adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja után:
a) a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű tehergépjármű, nyergesvontató, autóbusz esetén 850 Ft,
b) az a) pont alá nem tartozó tehergépjármű, nyergesvontató, autóbusz esetén 1380 Ft.

Az „E” betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott személyszállító gépjármű után 10 000 Ft, míg a tehergépjármű után 46.000 Ft adót kell fizetni.
A „P” betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadása esetén 23.000 Ft adót kell fizetni.
A gépjármű állandó rendszámtáblával való ellátását követő hónap 1. napjától az adófizetési kötelezettségre az általános szabályok az irányadók.
Amennyiben a hatósági nyilvántartás szerint állandó rendszámmal ellátott gépjárműre „E” betűjelű ideiglenes rendszámtáblát adnak ki, ez után nem kell az e bekezdés szerinti adót megfizetni.

Mentes az adó alól:
- A költségvetési szerv.
- Az egyesület, az alapítvány a tulajdonában lévő gépjármű után, feltéve, ha a tárgyévet megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett.
- Az autóbusz, ha az adóalany a tárgyévet megelőző évben elért számviteli törvény szerinti nettó árbevételének legalább 75%-a helyi és helyközi menetrendszerinti közúti tömegközlekedés folytatásából származott. A feltétel teljesüléséről az adóalanynak nyilatkoznia kell,
- Az egyházi jogi személy tulajdonában lévő gépjármű,
- A létesítményi tűzoltóságot fenntartó gazdasági szervezetek azon tűzoltó szerkocsinak minősülő gépjárművei, melyek riasztás esetén részt vesznek a tűz elleni védekezésben, illetve a műszaki mentésben.
- A súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő adóalany, valamint a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó adóalany (a továbbiakban együtt: mentességre jogosult adóalany) egy darab - 100 kW (134 Le) teljesítményt meg nem haladó, nem a külön jogszabály szerinti személytaxi-szolgáltatásra és személygépkocsis személyszállító szolgáltatásra használt - személygépkocsija után legfeljebb 13 000 forint/adóév erejéig. Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsi után is fenn áll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár.
-A környezetkímélő gépkocsi,
- Az a gépjármű, amelynek adómentességét nemzetközi egyezmény vagy viszonosság biztosítja. A viszonosság tekintetében az adópolitikáért felelős miniszter állásfoglalása az irányadó,
- Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, az Észak-atlanti Szerződés alapján felállított nemzetközi katonai parancsnokságok, továbbá az Észak-atlanti Szerződés tagállamainak és a Békepartnerség más részt vevő államainak Magyarországon tartózkodó fegyveres erői, és e fegyveres erők és parancsnokságok személyi állományába tartozó vagy alkalmazásában álló nem magyar állampolgárságú, katonai szolgálatban lévő és polgári állományú személyek tulajdonában lévő gépjármű.


Vissza az előző oldalra!
Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán annak érdekében, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek, valamint a látogatottság mérése céljából. A sütik használatát bármikor letilthatja! Erről bővebb információkat olvashat itt: Adatkezelési tájékoztatónk
Tiszaörs Községi Önkormányzat - Magyar