Mártonffy Erzsébet tanítónő

  • Nyomtatás
  • E-mail

Mártonffy Erzsébet tanítónő

Mártonffy Erzsébet a Tiszaörsön most is élő idősebb korosztályúak szinte mindegyikét tanította. Bárkivel is beszélgettem Mártonffy Erzsébet tanítónőről, csak jókat hallottam. Visszaemlékezésekben elmondták, hogy a tanítónő szigorú volt, de mindig igazságos. Szerény, halk szavú, pontos, munkáját szerető és precíz pedagógusként emlékeznek rá. /1/

Mártonffy Erzsébet 1908. augusztus 2-án született Gyöngyösön. A tanítói oklevelét Egerben, az Angolkisasszonyok Tanítóképző Intézetében szerezte 1931-ben. Tiszaörsön 1932-1963. évek között tanította az iskolásokat. Albérletben lakott a Kútsoron a Sági Zoltán féle ház egyik szobájában. A ház másik végében először Soltész Lajos és felesége élt, majd Falcsik Dezső családja volt a bérlőtárs (a házat lebontották, a tsz szolgálati lakást épített a telekre, melyet Tóth Ferenc vásárolt meg és jelenleg is lakik benne).

Mártonffy Erzsébet nem vezetett háztartást. Naponta Nemes Kálmánné Liszt Ferenc utcai házában kosztolt. /2/ Így volt ideje arra, hogy szinte egész nap az iskolában, a gyerekek között, az iskolásokkal töltse idejét.
Mártonffy tanítónő is – az akkori tanítótársaihoz hasonlóan - a nagy létszámú osztályok tanításakor kialakította felelősi rendszert. A jó tanulók között a tanító felosztotta az osztályt. A hozzájuk beosztott tanulókért ők voltak felelősek. Ellenőrizni kellett a házi-feladatot: elkészült-e, jó-e, tudja-e és értik-e a leckét? Ha nem értették, el kellett nekik magyarázni, ha nem tudták a verset, memoritert, addig kellett velük ismételgetni, amíg meg nem tanulták, vagy ki nem futottak az időből. Ezzel segítették a gyengébb tanulókat, de saját maguk is sokat tanultak. /3/
A nádpálca, mint az akkori rend és fegyelmezés eszköze mindig a tanító asztalán volt, de Mártonffy Erzsébet sohasem használta.
Zárkózott természetű volt. A gyerekek körében nyílt meg igazán.
Legtöbbször a harmadik osztályban tanított, de 1949-től 1963-ig mindig az elsősöket vezette be az olvasás, az írás és a számolás tudományába.

1947-49. között német nyelvet is oktatott. Az akkori iskolásokkal olyan jó színvonalon megtanította a nyelv alapjait, hogy a karcagi középiskolába kerülőknek szinte alig kellett a felzárkóztatásban résztvenni. Egykori tanítványának visszaemlékezése szerint Mártonffy tanítónő rendszeresen kikérdezte a feladott szavakat, a nyelvtant és a fordítást, a memoritert. Sokat beszélgettek, a tanult szavakat mondatokba ágyazva gyakoroltatta. /3/

Szabad idejében kézimunkázott. Azt mesélik, hogy az örsi templomba az egykor az oltárokon elhelyezett kézimunkák az ő munkái voltak.
Barátnőjével, aki Igaron élt, rendszeresen járt a misére. Amikor már nem lehetett, akkor a sekrestyében áldozott, gyónt. Gyakran átment Igarra, barátnőjéhez, aki a Széky birtokon élt.

Mindig ápoltan jelent meg az iskolában, szolidan, de ízlésesen öltözködött.
1951-ben az iskolában igazgatóhelyettesi megbízatást kapott, de ő úgy érezte, hogy nem vezetőnek való, s ezért a tanév végén visszaadta vezetői megbízatását. 1957. elején állásból felfüggesztették, elbocsájtották. Azzal vádolták, hogy ő is részese volt igazgatójának 1956. őszén történő meghurcoltatásában, valamint vallásos magatartásáért is büntették ekkor.
A falu lakói, az iskola tanítói azonban kiálltak mellette, így az 1957/58. tanévet ősszel már tanítóként folytathatta egykori munkahelyén. /5/

1963. szeptember 01-jén vonult nyugdíjba. /6/
Egerben, a mozi szomszédságában vásárolt egy kis lakást. Mindennap elment a templomba. A Szervita templom volt a lakásához legközelebb, ami az egri kórház mellett található. A Serves Mariea (Mária szolgálói) rend egykori nyolc rendháza és temploma közül az egri az egyetlen, melyben ma is atyák és nővérek tevékenykednek A tiszaörsiek akkor még betegségüket az egri kórházban gyógyíttatták, s gyakran találkoztak Mártonffy Erzsébettel.
Azt nem tudjuk, hogy Tiszaörs egykori tanítónője tudta-e, hogy napi imáját a Tiszaörsön született Balkay Pál oltárképe közelében mondja. Hiszen az egri Szervita templom oltárképét Balkay Pál festette, melynek témája: János evangélista elmélkedése az életerőről. /4/

A tiszaörsiek egyre kevesebbet látták. Betegeskedett, meghalt Egerben. Az iskola nem kapott értesítést a haláláról, így a falu, egykori tanítványai nem tudtak elbúcsúzni tőle. Emléke viszont megmaradt, megőrizzük.

Felhasznált irodalom:
1. Egykori tanítványai visszaemlékezései: Hídvégi Imréné, Zám Dezsőné, Bendő Vilmosné, Juhász Béláné tiszaörsi, Kovács Kálmán Tiszaörsről Kaposvárra elszármazott.
2.   Kovács Kálmán, a tiszaörsi iskola egykori tanulója, Kaposvár
3.   Kovács Kálmán írásos visszaemlékezése, Kaposvár
4.   Losonczy Pál: Balkay pályaíve- 250 éves a tiszaörsi oktatás jubileumi kötet
5.   Iskolai irattár 1957.
6.   Iskolai törzskönyv 1963.


Tiszaörs, 2011. október végén

Hajnal Imre

 

Belépés

MűKISZK Tiszaörs
5362 Tiszaörs, Kossuth út 3.
 
 

Aktuális Programok

No current events.